ANTISTAIN AQUA 2901-00

Grunning for sprøytepåføring

  • Vanntynnet
  • Grunning

ANTISTAIN AQUA 2901-00 er en vannfortynnbar grunning til industriell behandling av utvendig tre, f.eks. vinduer og dører.

ANTISTAIN AQUA 2901-00 reduserer misfarging av overflaten fra tanniner i hardtre.

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 13% og bør ikke overstige 15%. Forbehandling er nødvendig for treemner som ikke oppfyller holdbarhetsklasse 3, EN 350: 2016. Teknos har en rekke impregneringsprodukter som oppfyller kravene i EN 599-1. Vær vennlig kontakt med Teknos for videre assistanse. For å oppnå en bedre befuktning av splintved, forbehandles emnene med 1 x ANTISTAIN AQUA 2901-52 før de sprøytebehandles med ANTISTAIN AQUA 2901-00.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18-22°C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50%. Våtfilm intervall 125-200 µm.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5°C - +30°C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Teoretisk dekkevne 5-8 m²/l
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Vann.
Farger Hvit og antikk hvit.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.