Vackra, hållbara och ekologiska- Träbroar från Versowood

I det finländska landskapet och över motorvägarna i Finland skjuter imponerande träbroar i höjden, men det är endast ett litet antal som byggs varje år. Versowood har tagit sig an denna utmaning och lanserar inom kort en standarddesign för träbroar. Det nya konceptet gör det möjligt att använda färdigtillverkade strukturella lösningar som hjälper till att göra broar av trä kostnadseffektiva.

Versowood Group är Finlands största, privata träbearbetningskoncern. Utöver uppgraderade träprodukter tillverkar företaget även limmat, laminerat virke, träförpackningar och energiprodukter. Företaget har ungefär ett dussin tillverkningsanläggningar i Finland. Dessa anläggningar bearbetar ungefär 1,3 miljoner kubikmeter timmer varje år.


“Som en struktur, är en träbro ett helhetskoncept” 
Harri Mäenpää, Project Sales Manager på Versowood.  

Omfattande erfarenhet av träbroar

Träbroar är en del av mark- och vägkonstruktionerna, som även omfattar produkter som elstolpar och bullerskydd. Företaget startade sin produktion av huvudbyggmaterialet till träbroar, limmat tallvirke, redan 1972 och varje år byggs ungefär 50 träbroar för fordons- och gångtrafik av detta material. Exporten står för ungefär halva företagets produktion. Versowood marknadsför och säljer träbroar till kunder som t.ex. städer, kommuner, privata vägägare och trafikmyndigheter.

Företaget tillverkar flera typer av träbroar med olika varianter av stödkonstruktioner. Den vanligaste typen är balkbro, som stöds upp genom sitt eget längd-till-höjd förhållande. En annan vanligt förekommande typ är valvbro, som stöds upp av limmat laminerat virke format som en båge. Denna typ av bro kan ha en spännvidd på upp till 100 meter.

Modernare träbrosteknik representeras av kompositbroar av trä och betong och tvärarmerade broar, där brons längsgående limmade timmerbalkar har komprimerats till en skiva där stålelement skruvas på tvären genom träet.

Bra orsaker att välja trä

”Som konstruktion är en träbro ett omfattande koncept”, säger Harri Mäenpää, försäljningschef på Versowood. ”Dock är den allmänna uppfattningen om träbroar något helt annat, de ses som dekorativa, unika landmärken som är dyra att bygga. Det är faktiskt så att även en konstruktion med enbart träram räknas som en träbro. Ramen kan t.ex. döljas under ett skal av betong. Träbrons viktigaste egenskap är dock inte dess skönhet, en träbro har mindre koldioxidavtryck jämfört med betong och tillverkas av lättare material, som är enklare att montera och förändra”, säger Harri Mäenpää.

Även om träbroar har byggts under tusentals år i Finland så är den industriella tillverkningen förhållandevis nischad. Tills nyligen var det på liknande sätt inom all offentlig träbyggnation.

”Framförallt har de låga produktionsvolymerna orsakats av inställningen till träkonstruktioner”, menar Harri Mäenpää. ”Arkitektkontor anser ofta att träkonstruktioner är knepiga, eftersom tillgången på färdiga lösningar varit ganska begränsad. Dessutom har trä överskuggats av betong och stål inom byggutbildningarna”.

Planskiss för ingenjörskontor

Men framtiden ser ljusare ut. Versowood har tagit fram två modeller av standardbroar för fordon och fotgängare. En standardbromodell ger ingenjörskontoren färdiga modeller och konstruktionslösningar, vilket underlättar och skyndar på designen av träbroar. Sett ur konstruktörens perspektiv är fördelarna med en standardbro bland annat lägre tillverkningskostnad och fabriksmonterade element. Den europeiska standarden som började gälla 2010 medförde nya regler för strukturen hos träbroar och typbroarna uppfyller dessa krav. Exempelvis måste broar som byggs för tunga fordon kunna klara en last på 76 000 kg. Brons livslängd varierar mellan olika länder, detta beror på faktorer som t.ex. vilka impregneringsmedel som används. I Finland impregneras trä med kreosot och salt som ger ett effektivt skydd.

Behandlat med produkter från Teknos

När det gäller ytbehandlingar har Versowood under många år förlitat sig på högkvalitetsprodukter från Teknos, som är perfekta för att ytbehandla saltimpregnerat trä med. Täckskiktet NORDICA EKO 3330-03 kombinerat med AQUATOP 2920 alkydakrylfärg eller lack ger träbron ett långvarigt skydd mot väder och vind. Numera föredras täckande färger vid ytbehandling, eftersom dessa har längre livslängd jämfört med transparenta ytbehandlingar.

Versowoods nya typmodeller av broar kan tas i drift innan året är slut. Under de kommande åren får vi se om antalet hållbara och vackra träbroar kommer att öka i parker och i städer, samt längs motorvägarna i Finland.

www.versowood.fi

Be om mer information

Joakim Svensson
Säljare Träindustri
joakim.svensson[@]teknos.com 
Mobil: +4670 337 89 10

STÄLL EN FRÅGA

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS