Trebroer fra Versowood - vakre, slitesterke og økologiske

Imponerende trebroer svever i luftige høyder i det finske landskapet og over Finlands motorveier, men bare noen få blir bygget hvert år. Versowood har tatt denne utfordringen, og vil lansere en standard for trebroer i nær fremtid. Det nye konseptet muliggjør bruk av ferdige konstruksjonsløsninger og gir en kostnadseffektiv bygging av trebroer.

Versowood Group er Finlands største private treforedlingskonsern. I tillegg til oppgraderte treprodukter, produserer selskapet limtre, treemballasje, og energiprodukter. Selskapet har 12 produksjonsanlegg i Finland, som behandler ca. 1,3 millioner kubikkmeter tømmer hvert år.


Som konstruksjon er en trebro et omfattende konsept,” 
Harri Mäenpää, Project Sales Manager i Versowood.  

Solid erfaring med trebroer

Trebroer er en del av plan- og veibygging, som også involverer konstruksjoner som f.eks. elektriske master og støyskjermer. Selskapet begynte å produsere det viktigste byggematerialet for trebroer, limt furut- ømmer, så tidlig som i 1972, og omlag 50 trebroer for kjøretøy og fotgjengere bygges av dette materialet hvert år. Eksport står for omtrent halvparten av selskapets produksjon. Versowood markedsfører og selger trebroer til kunder som byer, kommuner, private veibyggere og trafikkselskaper.

Selskapet produserer flere typer trebroer, med ulike bærende konstruksjoner. Den vanligste typen er en bjelkebro, som understøttes av sitt eget høyde- og lengdeforhold. En annen vanlig type er buebroen, som bæ- res av limtre formet som en bue. Slike broer kan nå et spenn på opptil 100 meter.

Nyere trebroteknologi er representert i form av broer i tre og betong samt i tverrspente broer, der broens langsgående limtrebjelker er festet med et stålelement som er boret på tvers gjennom treet.

Gode grunner for tre

“Som konstruksjon er en trebro et omfattende konsept,” sier Harri Mäenpää, prosjektsalgssjef i Versowood. “Men den vanlige oppfatningen av trebroer er noe annerledes, de blir sett på som dekorative og unike landemerker, som er kostbare å bygge. Faktisk regnes en konstruksjon med bare en enkelt treramme som en trebro. Denne kan f.eks. være skjult under et betonglag. Den viktigste egenskapen til en trebro er ikke skjønnhet – en trebro har et mindre karbonavtrykk enn betong, og er laget av et lettere materiale som er enklere å montere og endre, “sier Harri Mäenpää.

Selv om trebroer er blitt bygd i Finland i årtusener, er den industrielle produksjonen av dem i dag en nisjebransje. Inntil nylig har situasjonen vært lik ved all offentlig trekonstruksjon.

“Mest av alt har de lave produksjonsvolumene vært forårsaket av holdninger til trekonstruksjon,” sier Harri Mäenpää. “Designkontorer vurderer trekonstruksjon som å være vanskelig, ettersom tilgjengeligheten til standardiserte løsninger har vært begrenset. Tre har også blitt overskygget av betong og stål i konstruksjonssektoren”.

Blåkopi for entreprenører

Men fremtiden ser lysere ut. Versowood har utviklet to standard bromodeller for kjøretøy og fotgjengere. En standard bromodell gir utbyggerne mulighet for å velge ferdige modeller og konstruksjonsløsninger som forenkler og fremskynder utformingen av en trebro. Sett fra entreprenørens perspektiv, er fordelene med standardbroer lavere produksjonskostnader og fabrikkmonterte elementer.

Den europeiske reguleringen som trådte i kraft i 2010 medførte et nytt regelverk for konstruksjon av trebroer, og typebroer hører med under disse. For eksempel må broer som er bygd for tunge kjøretøy tåle en belastning på 76 000 kg. Levetiden til broer varierer også mellom ulike land, bl.a. på grunn av faktorer som hvilke impregneringsmidler som brukes. I Finland blir tre impregnert med kreosot og salt, som gir en effektiv beskyttelse.

Behandlet med Teknos-produkter

Innen området overflatebehandling har Versowood lenge benyttet produkter av høy kvalitet fra Teknos, produkter som er perfekte for overflatebehandling av saltimpregnert trevirke. NORDICA EKO 3330-03 topplakk kombinert med AQUATOP 2920 alkydakrylmaling eller ferniss gir trebroer en langvarig værbeskyttelse. Dekkende maling er for tiden den foretrukne overflatebehandlingen, ettersom det varer lenger enn transparente lakkeringer. Versowoods nye typebromodeller kan være i bruk innen årets utgang.

De neste årene vil vise om mer holdbare og vakre trebroer vil bli reist i parker, byer og langs motorveiene i Finland.

www.versowood.fi