Kaunis, kestävä ja ekologinen puusilta

Näyttävät puusillat kohoavat ylväinä korkeuksiinsa suomalaisissa maisemissa ja maanteillä, mutta niitä valmistetaan vuosittain vain pieniä määriä. Versowood Oy on tarttunut haasteeseen tuomalla lähiaikoina markkinoille puurakenteisen tyyppisillan. Uusi konsepti mahdollistaa puusillalle valmiit rakenneratkaisut ja kustannustehokkaan toteutuksen.

Versowood Group on Suomen suurin yksityinen puunjalostuskonserni. Jatkojalosteiden lisäksi yritys valmistaa esimerkiksi liimapuuta, puupakkauksia ja energiatuotteita. Suomessa yrityksellä on kymmenkunta tuotantoyksikköä, joissa käsitellään vuosittain noin 1,3 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa.


Puusilta on rakenteena laaja kokonaisuus.” 
Harri Mäenpää, Projektimyyntipäällikkö, Versowood

Pitkä kokemus puusiltojen rakentamisesta

Puusillat ovat osa maa- ja tierakennustoimintaa, johon kuuluvat myös esimerkiksi sähköpylväät ja meluaidat. Puusiltojen pää- materiaalina käytettävän mäntyliimapuun valmistus aloitettiin yrityksessä jo 1972, ja siitä valmistuu vuosittain yhteensä noin 50 puusiltaa ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle. Tuotannosta vientiin menee hieman alle puolet. Versowood markkinoi ja myy puusiltoja esimerkiksi kaupungeille, kunnille, yksityisteille ja liikennevirastolle. Puusiltatyyppejä on useita, joissa kantava rakenne vaihtelee. Niistä yleisimmin käytetty on palkkisilta, jossa kantava rakenne muodostuu sillan pituussuhteista. Toinen usein käytetty tyyppi on kaarisilta, jonka kantavana rakenteena on kaaren muotoon liimattu liimapuu. Sillan jännemitta voi olla jopa 100 metriä. Puusiltojen uudempaa tekniikkaa edustavat puu-betoniliitto-rakennesillat sekä poikittain jännittämällä tehdyt sillat, jossa sillan pituussuuntaiset liimapuupalkit on puristettu poikittaisilla puun läpi poratuilla teräksillä yhtenäiseksi laataksi.

Puu on hyvä rakennusmateriaali

”Puusilta on rakenteena laaja kokonaisuus. Yleinen käsitys puusillasta on kuitenkin erilainen; se koetaan koristeellisena, ainutlaatuisena maamerkkinä, joka on kallis valmistaa. Tosiasiassa puusillaksi lasketaan jo rakenne, joka on vain puurunkoinen. Puurunko voi tällöin olla piilossa esimerkiksi betonikuoren alla. Puusillan tärkein ominaisuus ei olekaan esteettisyys, vaan betonia pienempi hiilijalanjälki, materiaalin keveys sekä helppo koottavuus ja muokattavuus”, kertoo Harri Mäenpää. Vaikka puusiltoja on rakennettu Suomessa jo kautta aikojen, teollinen valmistaminen on edelleen vähäistä. Tilanne on ollut viime vuosiin asti samanlainen kuin muussakin julkisessa puurakentamisessa. ”Vähäiseen valmistusmäärään ovat vaikuttaneet ennen kaikkea asenteet puurakentamista kohtaan. Suunnittelutoimistot pitävät puurakentamista usein hankalana, koska sille on ollut vä- hän valmiita ratkaisuja. Lisäksi rakennusalan koulutuksessa puu on jäänyt betonin ja teräksen varjoon”, Mäenpää jatkaa.

Valmiit rakenneratkaisut suunnittelijoille

Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta; Versowood on kehittänyt 2 omaa tyyppisiltamallia sekä kevyelle että ajoneuvoliikenteelle. Tyyppisilta tarjoaa suunnittelutoimistoille valmiita malleja ja rakenneratkaisuja, jotka helpottavat ja nopeuttavat puusillan suunnittelua. Urakoitsijan kannalta tyyppisillan etuja ovat matalammat valmistuskustannukset ja tehtaalla valmiiksi kootut elementit. Vuonna 2010 voimaan tulleen eurokoodin mukaan puusiltojen rakenteisiin on tullut uusia määräyksiä, jotka on otettu tyyppisilloissa huomioon. Esimerkiksi raskaalle ajoneuvoliikenteelle rakennettavan sillan on kestettävä 76 000 kg:n kuorma. Lisäksi sillan käyttöikämitoitukset vaihtelevat maittain riippuen esimerkiksi käytetyistä kyllästysaineista. Suomessa puun kyllästämiseen käytetään kreosoottia ja suolapainekyllästystä, jotka suojaavat puuta tehokkaasti.

Pintakäsittely Teknoksen tuotteilla

Pintakäsittelyssä Versowood on luottanut jo pitkään Teknoksen laadukkaisiin tuotteisiin ja ne soveltuvat hyvin suolapainekyllästetyn puun pintakäsittelyyn. NORDICA EKO 3330 – 03 pintamaalilla sekä AQUATOP 2920 alkydi-akryylimaalilla tai -lakalla saadaan pitkäaikainen suoja puusiltojen säärasitusta vastaan. Pintakäsittelyssä suositaan nykyään peittäviä maaleja, koske ne kestävät pidempään kuin kuultavat käsittelyt. Uuden tyyppisillan myötä lähitulevaisuus näyttää, nouseeko puistoihin, taajamiin ja valtateille entistä useampi, kestävä ja kaunis puusilta.

www.versowood.fi