Teknos-systemlösningar för trädgårdsmöbler

Oavsett om det handlar om furu eller eukalyptus, premium eller budget, täckande eller naturell är kraven på ytbehandling för trädgårdsmöbler mycket varierande. Teknos har även de rätta lösningarna för detta i sin produktportfölj.

Altaner och trädgårdar är populära platser för avkoppling och vila. Det är inte så konstigt att utomhusmöbler fortsätter att vara något som efterfrågas världen över. Materialkombinationer och kompositmaterial växer avsevärt, men trä har fortfarande en viktig roll inom detta segment. I norra Europa efterfrågas särskilt inhemska barrträslag för utomhusmöbler. Lövträ dominerar resten av Europa och Asien, framförallt varianter  som eukalyptus eller akacia.

Högt ställda krav

Trädgårdsmöbelmarknaden är mycket konkurrensutsatt. Det är viktigt för tillverkarna att få fram marknadsdriven kvalitet i effektiva processer. Kraven på ytbehandlingar är höga här. Utseende och känsla spelar idag en betydligt större roll för trädgårdsmöbler än någonsin tidigare. Därför måste ytor även på trä av lägre kvalitet vara så perfekta, släta och hållbara som möjligt. Utöver detta har trädgårdsmöbler en stor andel horisontella ytor, som är ännu mer utsatta för väderslitage än träytorna på exempelvis skyddade byggnadselement. Stående vatten och UV-strålar kräver en tillförlitlig ytbehandling för att uppnå den hållbarhet som krävs.

Snabba och kostnadseffektiva processer krävs under bearbetningen. För ytbehandlingen innebär det följande: Korta körningar med snabbast möjliga torkning och minsta möjliga behov av sliparbete. Bearbetningsegenskaperna för ytbehandlingslösningen har en stor inverkan på hur konkurrenskraftig slutprodukten är.

För industriella tillverkare inom detta segment har Teknos en stor produktportfölj med lämpliga ytbehandlingslösningar, som klarar alla de typiska kraven. Här finns de allra senaste och praktiskt testade impregneringarna, flerfunktionsgrundfärger och specialprimers, fillers, täckande och transparenta topfärger för en mängd underlag, ytkrav och processer. De viktigaste systemrekommendationerna för typiska krav anges nedan.

Täckande ytbehandling för barrträ

Trädgårdsmöbler av furu eller annat barrträ tillverkas främst för den central- och nordeuropeiska marknaden. Vanlig ytbehandling är täckande vitt. Det leder till två viktiga krav: Icke-beständigt barrträ måste skyddas mot blånad och träförstörande svamp, och missfärgning från kvistar och vattenlösliga ämnet i träet ska förhindras. För det här användningsområdet rekommenderar Teknos ett system med fyra ytbehandlingar med impregnering, specialprimer, primer och topfärg:

[bullet] Impregnering med TEKNOL AQUA 1410. Denna färglösa vattenbaserade impregnering skyddar trä utomhus på ett effektivt sätt mot blånad och träförstörande svamp. Effektiviteten testas i enlighet med EN113/EN152. Produkten är inte pigmenterad, vilket innebär att fungiciderna penetrerar djupt ned i träet. Impregneringen lämpar sig för doppning och sköljmålning. Den torkar fort och möjliggör jämn infärgning utan fläckar.

bullet] Grundfärg med ANTISTAIN AQUA 5300-00. Den vattenbaserade 2K-specialprimern blockerar ämnen på ett tillförlitligt sätt och balanserar strukturella skillnader i träet. Den förhindrar missfärgning av barrträ som orsakas av kvistar och en reaktion på färgen i vattenlösliga ämnen. Produkten är fri från isocyanater och den problemfria grundfärgen för sköljmålning har en mycket bra hållbarhetstid.

Mellanbehandling med TEKNOPRIMER 2949-21. Mellanbehandling med denna vattenbaserade grundfärg för sköljmålning används främst för att öka motståndskraften på utsatta horisontella ytor. Grundfärgen har utmärkta fyllningsegenskaper och i en sammansättning med täckskiktet uppnås ett kompakt och flexibelt skyddslager, som står emot fysisk påfrestning mycket väl och bevarar det befintliga skyddslagret mot blånad, även vid större ytor.

Toppfärg TEKNOTOP 2980-00. Den vattenbaserade toppfärgen uppnår en jämn yta av hög kvalitet med naturlig struktur. När det används som ett system med mellanbehandling bildas ett flexibelt färglager med en lätt absorberande effekt. Det hjälper till att minska försämring av beläggningen till följd av fysisk påfrestning.

Täckande ytbehandling för lövträ

I många delar av världen bearbetas lövträ huvudsakligen för trädgårdsmöbler med täckande färg. Utöver premiumträ används lättare och kostnadseffektiva träsorter som eukalyptus och akacia för den priskänsliga massmarknaden. Dessa träsorter är inte lika tåliga, men ur ekonomiskt perspektiv klarar de sig ofta utan impregnering. Ett tillförlitligt skydd mot blödning av tanniner är dock mycket viktigt. Vid ytbehandling med vattenbaserad färg frigörs de vattenlösliga ämnena och blöder in i täckskiktet, vilket kan leda till brun- eller gulaktig missfärgning på vita ytor med täckande färg. Vi rekommenderar därför att man använder ett ytbehandlingssystem med lämplig specialprimer:

Grundfärg och mellanbehandling med ANTISTAIN AQUA 2901-52 (2 lager). Denna specialprimer lämpar sig för sköljmålning och doppningsprocesser och förhindrar missfärgning av täckskiktet på ett tillförlitligt sätt. Den binder alla missfärgande ämnen och låser dem i grundfärgslagret för att förhindra att de blöder ut i täckskiktet. Detta fungerar även med ek, som innehåller vattenlöslig garvsyra och är extremt svårt att ytbehandla. Grundfärgen har även utmärkta fyllningsegenskaper. Den sluter till porerna och andra fördjupningar i träet och jämnar ut eventuella ojämnheter i ytan. Det ger en konsekvent yta även med billigare träer och varierande träkvalitet. Två lager med den lättslipade specialprimer ger ytor med hög kvalitet vad gäller utseende och känsla på vanliga trädgårdsmöbelträer som eukalyptus och akacia.

Täckskikt med AQUATOP 2600-82. Denna vattenbaserade och lättanvända ytbehandling kan skapa en tålig yta av hög kvalitet med i princip valfri färg, samt glansgraderna 20 till 60 i ett system med den förbehandling som beskrivs. Färgen är lämplig för alla sprutningsmetoder (luftfri, luftblandning, högrotationsklockor/-skivor), är blockfri och har utmärkta expanderande och flödesegenskaper.

Transparent ytbehandlingar på barrträ och icke-beständigt lövträ

Trädgårdsmöbler i trä utsätt för mycket UV-strålning och behöver ett tillförlitligt UV-skydd med lågpigmenterad ytbehandling. Utan detta skydd bryter UV-strålarna ned det lignin som finns i vattenlösliga komponenter, som sedan kan tvättas ur och till sist bryta upp de yttre fiberlagren och leda till att ytan flisar sig. Ett annat krav är utseendet: Transparent ytbehandling är avsedd att lyfta fram träets naturliga ådring. Ju mörkare färg, desto viktigare är det att ytbehandlingen inte har en mjölkig effekt och ger en hinna.

När barrträ används krävs även en inledande impregnering mot blånad och träförstörande svamp. Detta rekommenderas också för icke-beständigt lövträ, t.ex. eukalyptus. Beroende på område kan det finnas krav på att skydda träet mot särskilda skadedjur. Ett lämpligt ytbehandlingssystem visas nedan:

Impregnering med TEKNOL AQUA 1410-01. Den vattenbaserade impregneringen skyddar mot blånad och träförstörande svamp i enlighet med EN113/EN152. Som ett skydd mot olika skadedjur i enlighet med EN46-1, EN 49-1 och EN 20-1 rekommenderas TEKNOL AQUA 1415-01 som ett alternativ. På den asiatiska marknaden krävs ofta ett särskilt skydd mot specifika termiter (Coptotermes formosanus) i enlighet med GB/T 18261-2000. Impregnering med TEKNOL AQUA 1410-99 åstadkommer detta skydd.

Grundfärg med TEKNOPRIMER 2949-11. Som i fallet med täckande strukturer kan specialprimern öka motståndskraften på utsatta horisontella ytor. När det används tillsammans med täckskiktet uppnås ett kompakt och flexibelt skyddslager och det befintliga skyddet mot blånad bevaras. I versionen TEKNOPRIMER 2949-11 är grundfärgen sprutningsbar.

Täckskikt med TEKNOTOP 2980-11 (2 lager). Det blockfria täckskiktet är lätt att arbeta med och ger en jämn yta av hög kvalitet. När det används i ett system tillsammans med specialprimer blir resultatet ett flexibelt färglager med en lätt absorberande effekt, vilket minskar försämring av beläggningen till följd av fysisk påfrestning. Applicering av två lager rekommenderas för att ge hög hållbarhet och bästa utseende.

Ytbehandling av lövträ med låg skiktbildning

Vid trädgårdsmöbler som är tillverkade av beständigt lövträ finns det ett krav på att lyfta fram träets naturliga utseende så mycket som möjligt och bevara en obehandlad effekt på ytorna. Den låga skiktbildning som krävs för detta är dock inte möjlig med ett system med tre lager. I dessa fall behövs en ytbehandling med lågt innehåll av torrsubstanser, vilket bevarar träets ursprungliga färg. Behandlingen är inte permanent, utan måste fräschas upp regelbundet av slutkunden. För detta särskilda krav rekommenderar Teknos:

TEKNOL 1889-11 (2 lager). Den vattenbaserade lövträoljan har ett torrsubstansinnehåll på ca 12–15 % och möjliggör hög transparens i ytbehandlingen. Det ger en färgbalanserande effekt, som lyfter fram träets yta bättre. Två lager rekommenderas för bästa resultat. Produkten lämpar sig för doppning.

 

Support från Teknos

De ytbehandlingar som anges är rekommendationer för typiska krav. I enskilda fall ska hänsyn tas till de specifika kraven vad gäller underlag, önskad ytglans, processegenskaper och eventuella specialkrav för respektive marknad. När du ska välja bästa ytbehandlingslösning kan du förlita dig på stödet från Teknos appliceringsexperter. Teknos experter har många års erfarenhet av många olika krav på många internationella marknader.