Teknoksen ratkaisut puutarhakalusteille

Puutarhakalusteiden pintakäsittelyyn vaikuttavat monet tekijät: puumateriaali, pintakäsittelyaineen tyyppi ja haluttu sävy (peittävä vai kuultava). Teknoksen tuotevalikoimasta löytyvät oikeat ratkaisut kaikille kalusteille.

Terassi ja puutarha ovat paikkoja, joihin tullaan rentoutumaan. Puutarhakalusteiden kysyntä on jatkuvasti tasaista kaikkialla maailmassa. Valmistukseen käytetään yhä enemmän erilaisten materiaalien yhdistelmiä ja komposiittimateriaaleja, mutta puulla on edelleenkin merkittävä asema puutarhakalustetuotannossa. Pohjois-Euroopassa havupuu on suosituin puutarhakalusteiden raaka-aine. Muualla Euroopassa ja Aasiassa arvostetaan enemmän kovaa lehtipuuta, kuten eukalyptusta ja akasiaa.

Vaativat olosuhteet

Puutarhakalustemarkkinoilla vallitsee ankara kilpailu ja valmistajien pitää pystyä tuottamaan markkinoiden edellyttämää laatua tehokkaasti. Pintakäsittelylle asetetaan erittäin suuret vaatimukset. Puutarhakalusteissa painotetaan nykyisin entistä enemmän ulkonäköä ja käyttöominaisuuksia. Kalusteen valmistusmateriaalin ei tarvitse olla ensilaatuista, kun saatavilla on pintakäsittelyaineita, joilla saadaan aikaan sileä ja kestävä pinta. Puutarhakalusteissa on paljon vaakapintoja, jotka ovat alttiina kuluttaville säämuutoksille, joten niiden käsittely poikkeaa esimerkiksi rakennusten suojassa olevien pintojen käsittelystä. Kalusteen pintaan jäävä vesi ja UV-säteily edellyttävät luotettavaa pintakäsittelyä, joka lujittaa pintaa riittävästi.

Teollinen pintakäsittely edellyttää nopeita ja kustannustehokkaita käsittelyprosesseja. Tämä asettaa tuotteille erityisiä haasteita: tuotteen on oltava nopeasti kuivuvaa ja hiomista on oltava mahdollisimman vähän. Tuotantoprosessiin soveltuva pintakäsittelyratkaisu on ratkaiseva tekijä lopputuotteen kilpailukyvyn kannalta.

Teknoksen laajasta tuotevalikoimasta löytyy ulkokalusteiden teollisen tuotannon vaatimuksiin sopivat ratkaisut. Valmistamme huippulaatuisia ja testattuja puusuojia, pohja- ja pintamaaleja sekä lakkoja. 

Peittävä pintakäsittely havupuukalusteille

Havupuisten kalusteiden suosituin pintakäsittely on peittävä valkoinen maali. Kyllästämätön havupuu pitää suojata sinistäjäsieneltä ja puuta tuhoavilta lahottajasieniltä, ja oksankohtien sekä puun uuteaineiden aiheuttama värjäytyminen pitää estää. Teknos suosittelee puun suojaamiseen 4 kerroksen pintakäsittelyjärjestelmää, johon kuuluu puunsuojaus, pohjamaali, välimaali ja pintamaali:

 • TEKNOL AQUA 1410 puunsuoja-aine. Väritön ja vesiohenteinen puunsuoja-aine antaa ulkokäyttöön tarkoitetuille puukalusteille tehokkaan suojan sinistymää, lahoa ja hometta vastaan. Tuote on testattu standardien EN 113 / EN 152 mukaisesti. Tuotteessa ei ole väripigmenttejä, joten sen homeenestoaineet tunkeutuvat syvälle puuhun. Tuote soveltuu ruiskutus- ja kastomaalausmenetelmille. Se kuivuu nopeasti ja tasaa värieroja värjäämättä itse puuta.

 • ANTISTAIN AQUA 5300-00 pohjamaali. Vesiohenteinen 2-komponenttinen erikoispohjustusaine peittää ja tasoittaa pinnan epätasaisuuksia. Se ehkäisee havupuun kellastumista ja oksankohtien sekä puun uuteaineiden aiheuttamaa värjäytymistä. Tuote ei sisällä isosyanaatteja. Sillä on erittäin pitkä säilyvyys, ja se soveltuu pohjamaalaukseen flow coat -maalausmenetelmällä.

 • TEKNOPRIMER 2949-21 välimaali. Vesiohenteisella pohjamaalilla tehtävä välikäsittely parantaa säävaihteluille altistuvien vaakasuorien pintojen kestävyyttä. Tuotteella on erinomaiset täyttöominaisuudet. Pintakäsittelyyn yhdistettynä se muodostaa tiiviin ja joustavan pintakerroksen, joka kestää kovaa rasitusta ja suojaa alla olevaa, sinistäjä- ja homesieniltä suojaavaa kalvoa myös suurilla pinnoilla.

 • TEKNOTOP 2980-00 -pintamaali. Vesiohenteisella pintamaalilla saadaan aikaan laadukas ja tasainen pinta, joka tuo esiin puun luonnolliset syyrakenteet. Kun puu on välikäsitelty, pintamaali muodostaa joustavan kerroksen. Tällöin pinta kestää paremmin voimakasta rasitusta.

Peittävä pintakäsittely kovasta lehtipuusta valmistetuille kalusteille

Lehtipuusta valmistetut puutarhakalusteet käsitellään useimmiten peittävällä maalilla. Hintatietoisilla massamarkkinoilla kalusteiden valmistukseen käytetään korkealaatuisen puun lisäksi myös kevyempiä ja edullisempia puulajeja, kuten eukalyptusta ja akasiaa. Puulajit eivät ole kovin lujia, ja hintakilpailusyistä niistä valmistetuissa tuotteissa ei useinkaan käytetä kyllästeitä. Maalipinnan suojaaminen värjääviltä tanniineilta on kuitenkin välttämätöntä. Kun kalusteet käsitellään vesiohenteisilla maaleilla, puun vesiliukoiset ainekset liukenevat ja tunkeutuvat pintamaaliin. Tämä voi aiheuttaa valkoisen pintamaalin kellertymistä. Suosittelemme puupintojen käsittelemistä sopivalla pohjustusaineella:

 • ANTISTAIN AQUA 2901-52 -pohjamaali. (kaksi kerrosta). Erikoispohjamaali soveltuu flow coat -ja kastomaalausmenetelmille. Se estää tehokkaasti pintamaalin värjäytymistä; tuote sitoo kaikki värjäytymää aiheuttavat aineet, sulkee ne pohjustusainekerroksen alle ja estää niiden tihkumisen pintamaaliin.

  Tuote soveltuu myös vaikeasti käsiteltävälle tammelle, joka sisältää vesiliukoisia tanniineja. Pohjustusaineella on erinomaiset täyttöominaisuudet. Se sulkee puun huokoset ja tasoittaa puupinnan epätasaisuuksia. Korkealaatuinen pohjustusaine takaa, että myös edullisemmasta ja laadultaan epätasaisesta puumateriaalista valmistettuihin kalusteisiin saadaan tasainen pinta. Erikoispohjustusaine muodostaa helposti hiottavan pinnan, ja käsittelemällä pinta kahteen kertaan saadaan ulkonäöltään ja käyttöominaisuuksiltaan laadukas pinta.

 • AQUATOP 2600-82 -pintamaali. Vesiohenteinen, tasaisesti levittyvä pintamaali saa aikaan laadukkaan ja kestävän pinnan. Laaja värivalikoima ja eri kiiltoasteet tekevät siitä kaikkiin pohjamaalattuihin kohteisiin soveltuvan pintakäsittelyaineen. Kaikille ruiskutusmenetelmille soveltuvan maalin levitys- ja tasoittumisominaisuudet ovat erinomaiset.

Havupuupuusta ja pehmeästä lehtipuusta valmistettujen kalusteiden kuultokäsittely

Puusta valmistetut puutarhakalusteet altistuvat yleensä voimakkaalle UV-säteilylle, joten niiden pintakäsittelymateriaalilla pitää olla luotettavat UV-suojausominaisuudet huolimatta alhaisesta väripigmentin määrästä. Ellei suojaus ole riittävä, UV-säteily tunkeutuu puuhun aiheuttaen lahoa ja harmaantumista. Pintakäsittelykerrokset saattavat hilseillä.  

Havupuusta valmistetut kalusteet tulee käsitellä puunsuojalla. Puunsuojaus soveltuu myös pehmeille lehtipuulaaduille, kuten eukalyptukselle. Joillain maantieteellisillä alueilla puu pitää käsitellä myös tuholaisten varalta. Kuultava pintakäsittely voidaan tehdä seuraavasti:

 • TEKNOL AQUA 1410-01 puunsuoja-aine. Vesiohenteinen kylläste suojaa puuta sinistäjä- ja lahottajasieniltä standardin EN 113 /EN 152 mukaisesti.

 • AQUAPRIMER 2900-02 kuultava, sävytettävä pohjuste. Pigmentoitu pohjuste antaa tuotteelle halutun sävyn ja suojaa sitä UV-säteilyn vaikutuksilta. Yhdessä pintamaalin kanssa se muodostaa lujan ja joustavan suojakerroksen, joka suojaa alla olevaa, sinistäjä- ja homesieniltä suojaavaa kalvoa. Soveltuu flow coat-, ruisku- ja kastomaalaukseen.

 • TEKNOTOP 2980-11 pintalakka (2 kerrosta). Tuote on helposti levitettävää, ja sillä saadaan aikaan laadukas ja tasainen lakkapinta. Kun puu on käsitelty erikoispohjustusaineella, pintalakka muodostaa lujan ja joustavan kerroksen, joka kestää voimakasta rasitusta. Suosittelemme lakkaamista kahteen kertaan, koska tämä parantaa pinnan kestävyyttä ja ulkonäköä.

Lehtipuusta valmistettujen kalusteiden pintakäsittely puuöljyllä

Jos puutarhakalusteet on valmistettu kovasta lehtipuusta, halutaan yleensä korostaa puun luonnollista ulkonäköä ja jättää pinta käsittelemättömän näköiseksi. Tällöin pintakäsittelykalvon pitää jäädä mahdollisimman ohueksi, joten 3 kerroksen pintakäsittelyjärjestelmä ei sovellu näille kalusteille. Tarvitaan tuote, jolla on alhainen kuiva-ainepitoisuus ja joka säilyttää puun alkuperäisen värin. Käsittely ei ole pysyvä, ja loppuasiakkaan pitää uusia se säännöllisesti. Teknos suosittelee tähän käsittelyyn seuraavaa tuotteita:

 • TEKNOSHIELD 4015 puuöljy. Vesiohenteinen puuöljy havu- ja lehtipuulaaduille sekä painekyllästetylle puulle. Sävytettävä puuöljy levittyy tasaisesti ja se korostaa puun luonnollista pintarakennetta.  Tuote soveltuu ruiskutukseen ja kastomaalaukseen.Teknos-tuotetuki

Tuotteista annetut tiedot ovat yleisiä suosituksia, jotka koskevat tavallisia olosuhteita ja vaatimuksia. Määritettäessä tietylle materiaalille soveltuvaa pintakäsittelyä on otettava huomioon käsiteltävän kohteen materiaali, kiiltoaste, käytettävä käsittelymenetelmä ja mahdolliset markkina-aluekohtaiset erikoisvaatimukset. Teknoksen asiantuntijat auttavat mielellään valitsemaan parhaan tuotteen. Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus kansainvälisten kohteiden monipuolisista vaatimuksista.