Pulverfärgsystem för korrosionskydd

Nuvarande system  Tidigare systemPulverfärgsystem definierade enligt ISO 12944:2018

Teknos INFRALIT pulverfärgssystem har utformats för att uppfylla de testmetoder och provningstider som definierats för den specifika korrosivitetskategorin ISO 12944-6, även om pulverfärger inte omfattas av standarden. 

Alla målningssystem för högre hållbarhet är applicerbara för lägre hållbarhetsintervall:
Exempel 1: C4 medium är lika med C3 hög
Exempel 2: C4 mycket hög är lika med C5 hög

1. Välj korrosivitetsklass och hållbarhet.
2. Därefter kan du välja primer och toppfärg enligt behov och tekniska krav.

EXEMPEL SYSTEM  OM STANDARDSERIEN ISO 12944

Tidigare målningssystem enligt ISO 12944-5: 2007

P-System