Antikorozijski sistem prašni premazi

Aktualni sistem  Stari sistemiAntikorozivni sistemi prašnih premazov skladno z ISO 12944:2018

Sistemi za prašno lakiranje Teknos INFRALIT so zasnovani tako, da izpolnjujejo preskusne metode in preskusne čase, določene za določeno kategorijo korozivnosti v standardu ISO 12944-6, čeprav prašni premazi niso zajeti v standardu.

Vsi sistemi z višjim razredom trajnosti veljajo tudi za nižje razrede:
Primer 1: Medium C4 je enako tudi high in nižje C3
Primer 2: C5 high je enaka tudi C4 very high  in nižje

Če potrebujete pomoč pri iskanju ustreznega premaza, se obrnite na lokalnega predstavnika.

 

1. Izberite korozivno katergorijo in čas trajanja.

2. Potem lahko izberete temeljni premaz in zaključni premaz glede na potrebe in tehnične zahteve.

PRIMER SISTEMA   O ISO 12944 STANDARDIH

Stari sistemi skladni z ISO 12944-5: 2007

P-Sistemi