Antykorozyjne systemy farb ciekłych

 Systemy antykorozyjne oparte na farbach ciekłych zgodnie z PN EN ISO 12944

Dowiedz się więcej o rekomendowanych przez Teknos systemach farb ciekłych.

Systemy antykorozyjne oparte na farbach ciekłych zgodnie z PN EN ISO 12944

Jeżeli potrzebują Państwo dalszego wsparcia prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Teknos.

Im1-Im3

Długa

Bardzo długa