Sustavi antikorozivnog praškastog premaza

Trenutni sustavi  Prijašnji sustaviSustavi praškastih boja definirani prema ISO 12944:2018

Sustavi za premazivanje Teknos INFRALIT prah dizajnirani su da ispune metode ispitivanja i vremena ispitivanja definirana za određenu kategoriju korozivnosti u ISO 12944-6, iako premazi u prahu nisu obuhvaćeni standardom.

Svi sustavi s višom klasom trajnosti primjenjuju se i na niže razrede:
Primjer 1: C4 medij također je jednak C3 visok i niži
Primjer 2: Visok C5 također je jednak vrlo visokom i nižem C4

Ako trebate pomoć u pronalaženju odgovarajućeg sustava boje, kontaktirajte lokalni tim Teknos.