G - Varmförzinkade stålytor

Medium

Målningssystemkod P229j

 Färg  Bindemedelstyp  P229j
 INFRALIT PE 8350-15  PE  60μm + 80 μm  
 Total torrskikttjocklek    140 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²
   0 Mycket hög

Målningssystemkod P229i

 Färg  Bindemedelstyp  P229i
 INFRALIT EP/PE 8087-30  EP/PE  60 μm  
 INFRALIT PE 8350-15  PE  80 μm  
 Total torrskikttjocklek    140 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    0Vänligen notera, korrosionskategori och hållbarhetsintervall täcker alla nedanstående kategorier.

*Teknos pulverfärgprodukter är lösningsmedelsfria. De kan emellertid innehålla flyktiga organiska ämnen som rester av tillsatsämnen men mängden är mycket låg.