G - powierzchnie ze stali cynkowanej ogniowo

Średnia

Kod systemu malarskiego P229j

 Farba  Spoiwo   P229j
 INFRALIT PE 8350-15  PE  60μm + 80 μm  
 Całkowita grubość suchej warstwy    140 μm
 System malarski VOC*, g/m²
   0 Bardzo wysoka

Kod systemu malarskiego P229i

 Farba  Spoiwo   P229i
 INFRALIT EP/PE 8087-30  EP/PE  60 μm  
 INFRALIT PE 8350-15  PE  80 μm  
 Całkowita grubość suchej warstwy    140 μm
 System malarski VOC*, g/m²    0Uwaga: kategoria korozyjności i klasa trwałości obejmują wszystkie poniższe kategorie.

*Farby proszkowe Teknos nie zawierają rozpuszczalników. Mogą jednak zawierać w niewielkiej ilości pewne lotne związki organiczne jako pozostałości dodatków, chociaż ich ilości są bardzo małe.