CX - Målningssystem offshore

Extreme

Målningssystemskod P220a

 Färg  Bindemedelstyp  P220a
 INFRALIT PE 8316-05   EP/PE  1x80 μm  
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x120 μm*
 Total torrskikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC**, g/m²
   0 

*Alternativt 2*75 μm färgskikt

**Teknos pulverfärgprodukter är lösningsmedelsfria. De kan emellertid innehålla flyktiga organiska ämnen som rester av tillsatsämnen men mängden är mycket låg.