CX - systemy farb do zastosowań w Srodowisku morskim

Extreme

Kod systemu malarskiego P220a

 Farba  Spoiwo   P220a
  INFRALIT EP/PE 8086-05   EP/PE  1x80 μm  
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x120 μm*
 Całkowita grubość suchej  warstwy    200 μm
 System malowania VOC**, g/m²
   0 

*Alternatywnie 2*75 μm warstwy farby

**Farby proszkowe Teknos nie zawierają rozpuszczalników. Mogą jednak zawierać w niewielkiej ilości pewne lotne związki organiczne jako pozostałości dodatków, chociaż ich ilości są bardzo małe.