Kategori C5

Hög

Målningssystemkod P219a

 Färg  Bindemedeltyp  P219a
 INFRALIT EP/PE 8086-05  EP/PE  1x60 μm  
 INFRALIT EP 8026-00  EP  1x100 μm
 Total torrskikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    0 

Målningssystemkod P219f

 Färg  Bindemedeltyp  P219f
 INFRALIT EP/PE 8086-05  EP/PE  1x60 μm  
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x100 μm
 Total torrskikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    0 

Målningssystemkod P243e

 Färg  Bindemedelstyp  P243e
 INFRALIT EP 8024  EP  1x120 μm  
 Total torrskikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²
   0 
 Lämpliga kemiska förbehandlingsmetoder
 Zinkfosfatering
 Tunnfilmsteknologi** (TFT)

**Tunnfilmsteknologi har förklarats ingående i broschyren PC som metod för korrosionsskydd.

Målningssystemkod P243f

 Färg  Bindemedelstyp   P243f
 INFRALIT EP/PE 8086-05  EP/PE  1x80 μm  
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x100 μm  
 Total torrskikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    0 
 Lämpliga kemiska förbehandlingsmetoder
 Zinkfosfatering
 Tunnfilmsteknologi** (TFT)

**Tunnfilmsteknologi har förklarats ingående i broschyren PC som metod för korrosionsskydd.

Målningssystemkod P243g

 Färg  Bindemedeltyp  P243g
 INFRALIT PE 8350-15  PE  2x80 μm  
 Total torrskikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    0 
 Lämpliga kemiska förbehandlingsmetoder
 Zinkfosfatering

 

Mycket hög

Målningssystemkod P219g

 Färg  Bindemedeltyp  P219g
 INFRALIT EP/PE 8086-05  EP/PE  1x80 μm  
 INFRALIT PE 8350-15  PE  1x100 μm
 Total torrskikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC*, g/m²    0 

*Teknos pulverfärgprodukter är lösningsmedelsfria. De kan emellertid innehålla flyktiga organiska ämnen som rester av tillsatsämnen men mängden är mycket låg.

Vänligen notera, korrosionskategori och hållbarhetsintervall täcker alla nedanstående kategorier.