Teknos lösningar för jordbruk, schaktning och byggindustrier

Teknos lösningar för jordbruk, schaktning och byggindustrier

På jakt efter ytterligare processeffektivitet, har nya medel och metoder testats och börjat användas inom industriell målning. När det gäller särskilt krävande branscher såsom jordbruk, konstruktion och schaktning, måste utveckling och effektivisering av produktionen ske utan någon uppoffring av produktkvaliteten. Eftersom dessa maskiner måste kunna arbeta nästan non-stop, under extremt hårt tryck och i alla slags väderförhållanden, måste färgen vara överlägsen.

En färg med toppkvalitet ger en yta som är konsekvent och snygg. Den sprider sig lätt och jämnt, vilket möjliggör snabbare processer med färre avbrott. Detta resulterar i betydligt förbättrade ledtider och bättre kapacitet, endast en mycket professionell tillverkare kan framställa en färg som lyckas kombinera alla dessa krav.  

Teknisk support

Med fokus på systematisk produktutveckling och genom att utnyttja avancerad teknik har Teknos utvecklat en omfattande serie av färger som möter dessa industriers extremt krävande behov. I kombination med vår omfattande tekniska support och vårt globala distributionsnätverk, kan vi säkerställa full bekvämlighet och snabba leveranser - vilket i sig ger ett mervärde och en god användarupplevelse. 

Ännu bättre lösningar för kunder med ännu större utmaningar 

Ett konsekvent arbete, är en av de viktigaste nycklarna till en felfri verksamhet och bättre produktivitet. Med utrustning som jobbar i tuffa miljöer inom jordbruk, konstruktion och schaktning är det ännu viktigare med en jämn kvalitet och ett snyggt utseende. Samtidigt måste egenskaper såsom glans och kulörbeständighet klara av de tuffaste driftsförhållandena.

Teknos har utvecklat en omfattande serie av färger som möter dessa industriers extremt krävande behov. 

Uppfyller de lagstadgade kraven

Förutom funktionella egenskaper, har moderna färger utvecklats för att möta de krav som ställs på miljövänlighet och användarsäkerhet. Mängden av både energiförbrukning och VOC-utsläpp övervakas noggrant, och parallellt med att myndigheternas krav blir striktare, är det bara de mest preofessionella tillverkarna som lyckas följa kraven och samtidigt få färgerna att behålla sin förmåga att prestera. Ständig forskning och utveckling, av både pulver- och våtfärger, sker under samma tak. Detta medför att Teknos kan erbjuda ett omfattande sortiment av högkvalitativa färger med enhetliga kulörer och glanser. De produkter som besitter samma tekniska bakgrund har även lika anti-korrosions- och åldringsegenskaper. Tack vare att bolaget fokuserat på forskning och utveckling under väldigt lång tid, kan vi nu stolt erbjuda en rad med förstklassiga produkter för lantbruk, schaktning och byggindustrier. 

Teknos lösningar för jordbruk, schaktning och byggindustrier

Ladda ner broschyr