Golvbeläggningar för betongytor

Sedan årtionden är vi experter på att tillverka ytbehandlingar för betongytor. TEKNOFLOOR-familjen är en komplett serie av produkter för beläggning av betonggolv och andra ytor.

Tack vare vårt produktutvecklingsarbete har produkterna i TEKNOFLOOR-familjen ett antal överlägsna egenskaper. Produkterna klarar kemiska och mekaniska påfrestningar extremt bra. De ökar betongytans styrka och har god vidhäftning mot betong. Produkterna är också lätta att applicera, vilket gör arbetet enklare än någonsin.

TEKNOFLOOR-familjen är en komplett serie, med allt från grundfärger och grundlacker till täckfärger och täcklacker. Betongytor kan även målas med vattenburna produkter som utvecklats som alternativ till konventionella lösningsmedelsbaserade produkter.

TEKNOFLOOR L42 EPOXISYSTEM
TEKNOFLOOR 100F lösningsmedelsbaserad tvåkomponentfärg 

Användning
Industrilokaler, garage, lagerlokaler

Egenskaper 

 • Stark yta, utmärkt beständighet mot mekanisk påfrestning 
 • Lätt att hålla rent 
 • Tål mekanisk påfrestning väl
 • Lätt att applicera

Appliceringsförhållanden
Ytan måste vara torr. Ny betong måste vara minst fyra veckor. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över 10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Torktid
Produkten klarar lätt trafik 12 timmar efter appliceringen, om färgens, luftens och ytans temperatur är 23 °C under appliceringen och torktiden.

Åtgång
TEKNOFLOOR 100F: ca 8 L per 20 m², grundmålning och ett täcklager
TEKNOSOLV 9506: ca 3 L

Moment
1) Förbehandling av ytan utförs mekaniskt eller med betning

Mekanisk behandling
Cementhud kan avlägsnas från betongytan med slipning, sandblästring eller kulblästring. Efter förbehandlingen måste cementdamm och andra orenheter avlägnas noggrant, till exempel genom att dammsuga.

Betning
Betning utförs med BETONG-BETNINGSMEDEL (späds ut med vatten i förhållandet 1:1) eller med utspädd saltsyra (1 del saltsyra och 4 delar vatten). Applicera lösningen över hela ytan.

Avlägsna slammet med en borste. Skölj av golvet noggrant. Vänta tills betongen har torkat innan du stryker på färgen.

2) Grundmålning
Blanda TEKNOFLOOR 100F-komponenterna noggrant. Späd blandningen med 20–40 % TEKNOSOLV 9506. Använd en korthårig mohairroller för att lägga på blandningen, så att ytan blir tät.

3) Täckmålning, 1–2 gånger
För täckmålning används oförtunnad färg som läggs på 6–24 timmar efter grundmålningen. Färgen stryks på i ett tunt, jämnt skikt. Målningsarbetet utförs såsom vid grundmålningen. 

TEKNOFLOOR L40 EPOXISYSTEM
TEKNOFLOOR AQUA 110F vattenbaserad tvåkomponentfärg

Användning
Källare, badrum, betonggolv som utsätts för lätt trafik. Även lämplig för väggar.

Egenskaper

 • Stark yta, utmärkt beständighet mot mekanisk påfrestning
 • Lätt att hålla rent
 • Tål kemisk påfrestning väl
 • Lätt att applicera
 • Torkar snabbt
 • Även lämplig för väggar

Appliceringsförhållanden
Produkten kan appliceras på torra eller lätt fuktiga betongytor. Det får inte finnas vatten på golvet. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över 10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Torktid
Produkten klarar gångtrafik fyra timmar efter appliceringen, om färgens, luftens och ytans temperatur är 23 °C under appliceringen och torktiden.

TEKNOFLOOR AQUA 110F klassificeras som tillhörande grupp M1 i emissionsklassificering av byggmaterial.

 

Åtgång
TEKNOFLOOR AQUA 110F: ca 8 L per 20 m², grundmålning och täcklager

Moment
1) Förbehandling av ytan utförs mekaniskt eller med betning

Mekanisk behandling
Cementhud kan avlägsnas från betongytan med slipning, sandblästring eller kulblästring. Efter förbehandlingen ska cementdamm och andra orenheter avlägsnas noggrant, till exempel genom att dammsuga.

Betning
Betning utförs med BETONG-BETNINGSMEDEL (späds ut med vatten i förhållandet 1:1) eller med utspädd saltsyra (1 del saltsyra och 4 delar vatten. Applicera lösningen över hela ytan. Avlägsna slammet med en borste. Skölj av golvet noggrant. Vänta tills ytan har torkat innan du stryker på färgen.

2) Grundmålning Blanda TEKNOFLOOR AQUA 110F-komponenterna noggrant. Förtunna blandningen med 5–10 % vatten. Använd en korthårig mohairroller för att lägga på blandningen, så att ytan blir tät.

3) Täckmålning
För täckmålning används oförtunnad färg som läggs på 4–12 timmar efter grundmålningen. Färgen stryks på i ett tunt, jämnt skikt. Målningsarbetet utförs såsom vid grundmålningen.

Obs!
Produkten måste användas inom 1,5 timme efter att den har blandats. Äldre blandningar får inte användas.

 

Ett tips!
Sprid ut flingor jämt i TEKNOFLOOR 500F. Efter att ytbehandlingen torkat, avsluta med TEKNOFLOOR 300F eller TEKNOFLOOR AQUA 110F epoxilack.

TEKNOFLOOR L44 EPOXISYSTEM
TEKNOFLOOR 500F lösningsmedelsfri och självutjämnande tvåkomponent epoxibeläggning

Användning
Industrilokaler, garage, företagslokaler, verkstäder och slakterier som utsätts för kraftig mekanisk påfrestning.

Egenskaper

 • Stark yta, utmärkt beständighet mot mekanisk påfrestning
 • Lätt att hålla rent
 • Tål kemisk påfrestning väl
 • Självutjämnande på horisontella ytor

Appliceringsförhållanden
Ytan måste vara torr. Ny betong måste vara minst fyra veckor. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över 10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Torktid
Produkten klarar lätt trafik 16 timmar efter appliceringen, om färgens, luftens och ytans temperatur är 23 °C under appliceringen och torktiden.

Åtgång
TEKNOFLOOR PRIMER 310F: ca 4 L för 20 m², grundmålning
TEKNOSOLV 9506: ca 3 L
TEKNOFLOOR 500F: 10 L för 20 m2, 0,5 mm skikt.

TEKNOFLOOR 500F klassificeras som tillhörande grupp M1 i emissionsklassificering av byggmaterial.

Moment
1) Förbehandling av ytan utförs mekaniskt eller med betning

Mekanisk behandling
Cementhud kan avlägsnas från betongytan med slipning, sandblästring eller kulblästring. Efter förbehandlingen ska cementdamm och andra orenheter avlägsnas noggrant, till exempel genom att dammsuga.

Betning
Betning utförs med BETONG-BETNINGSMEDEL (späds ut med vatten i förhållandet 1:1) eller med utspädd saltsyra (1 del saltsyra och 4 delar vatten). Applicera lösningen över hela ytan. Avlägsna slammet med en borste. Skölj av golvet noggrant. Vänta tills betongen har torkat innan du stryker på färgen.

2) Grundlackering
Blanda TEKNOFLOOR PRIMER 310F epoxilackkomponenterna noggrant. Späd blandningen med 30 %TEKNOSOLV 9506. Använd en korthårig mohairroller för att lägga på blandningen, så att ytan blir tät. Om den belagda ytan är fuktig kan TEKNOFLOOR PRIMER 306F-01 epoxilack användas för grundlackering.

3) Täckmålning
Beläggningen appliceras 6–24 timmar efter grundmålningen, beroende på temperatur. Basen och härdaren blandas omsorgsfullt. För att blanda komponenterna rekommenderas användning av en långsamt roterande borrmaskin försedd med omrörare. Beläggningen appliceras med en tandad stålputsskiva med 0,5 mm tandbredd, vilket ger den rekommenderade tjockleken. Jämna till ytan med en korthårig mohairroller. Beläggningen kan även appliceras med en korthårig mohairroller, för att få en tjocklek om 0,2–0,3 mm.

Arbetssäkerhet

Tillräcklig ventilation måste säkerställas när lösningsmedelsbaserade färger och lacker används. Även godkänd ansiktsmask och annan skyddsutrustning, inklusive skydd för ögon, handskar, skyddskläder och skor måste användas. Skyddsutrustning och syrasäkra behållare måste användas när man utför syraetsning.

Vill du veta mer?

0325 61 95 00
info[@]teknos.se

STÄLL EN FRÅGA

Ytbehandlingar för betonggolv

Ladda ner broschyr

Handbok för ytbehandling av betong

Den här handboken med 64 sidor innehåller information om ytbehandlingar och målning av betongväggar, tak, innertak, tankar, behållare och bassänger för industriell användning.

Ladda ner