TEKNOPOX AQUA V

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Grunt

Karty Techniczne

Inne dokumenty produktowe

Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 740 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 25 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX AQUA V HARDENER
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix
Aprobaty i certyfikaty Smithers Rapra,Oznakowanie CE