TEKNOPOX AQUA V

  • Pinnavärv
  • Kruntimine

Teised tootedokumendid

Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 740 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 25 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX AQUA V HARDENER
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Heakskiidud ja sertifikaadid Smithers Rapra,CE-märgis