TEKNOPOX AQUA V

  • Topcoat
  • Grunding
Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 740 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 25 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOPOX AQUA V HARDENER
Glans Blank
Tonesystem Teknomix
Godkendelser og certifikater Smithers Rapra,CE-mærkning