TEKNOPOX AQUA V

  • Topcoat
  • Grundfärg

Tekniska datablad

Andra produktspecifika dokument

Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 740 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 25 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPOX AQUA V HARDENER
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Godkännanden & Certifikat Smithers Rapra,CE-märkning