TEKNOPOX AQUA V

  • Premaz
  • Premaz
Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 740 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 25 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX AQUA V HARDENER
Sijaj Sijaj
Sistem mešanja Teknomix
Dovoljenja & certifikati Smithers Rapra,Oznaka CE