TEKNOPLAST PRIMER 7

Grunt epoksydowy

  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Międzywarstwa
  • Grunt

TEKNOPLAST PRIMER 7 jest dwuskładnikową, rozpuszczalnikową farbą epoksydową do gruntowania, o niskiej zawartości rozpuszczalników.

Stosowany jako powłoka gruntująca w odpornych na ścieranie i działanie chemikaliów systemach epoksydowych K55, K58, K63, K65, K79, K85 i K86 zalecana do nakładania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo. Może być także używana jako grunt na cynk, aluminium, blachy cienko-walcowane i stal kwasoodporną lub jako farba podkładowa na powierzchnie zagruntowane gruntami epoksydowo-cynkowymi lub krzemianowo-cynkowymi.

Farba daje się szybko przemalowywać, więc jest odpowiednia dla wymalowań gdzie liczy się czas. Jest dostosowana do urządzeń nanoszących farby dwuskładnikowe. Powłoka jest odporna na silne ścieranie, oleje, smary, rozpuszczalniki i ochlapywanie chemikaliami. Farba spełnia wymagania szwedzkiej normy SSG 1021-GA. W przypadku aplikacji farby w temperaturze poniżej +10°C stosować utwardzacz w wersji zimowej TEKNOPLAST PRIMER WINTER HARDENER 7399 lub TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (DS. 1317).

Zawartość substancji stałych abt. 70 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 300 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPLAST HARDENER
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 4 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9530
Aprobaty i certyfikaty SSG 1021-GA