TEKNOPLAST PRIMER 7

Epokrunt

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne

TEKNOPLAST PRIMER 7 on kahekomponentne madala lahustisisaldusega lahustipõhine epokrunt.

Kasutatakse krundina kulumis- ja kemikaalikindlates eposüsteemides K55, K58, K63, K65, K79, K85 ja K86 pritspuhastatud terasel. Võib kasutada ka tsink-, alumiinium-, plekk- ja happekindlate teraspindade kruntimiseks ning vahevärvina tsinkepo- ja tsinksilikaatkruntidele.

Värv on kiiresti ülevärvitav ning sobib seetõttu kiire tootmistempo juurde. Värvi saab pinnale kanda ka kahejoalise pihustiga. Värvikiht talub tugevat kulutust, õlisid, rasvu, lahusteid ja kemikaalipritsmeid. Annab teraskonstruktsioonidele väga tõhusa kaitse aressiivsete ilma- ja kliimaolude eest. Värv vastab Rootsi standardile SSG 1021-GA. Temperatuuridel alla +10°C värvides kasutatakse kõvendeid TEKNOPLAST PRIMER WINTER HARDENER 7399 (tootekirjeldus nr. 1320) või TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (tootekirjeldus nr. 1317).

Kuivainesisaldus ca 70 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1200 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 300 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Läige Poolmatt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 4 h
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 päeva
Lahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9530
Heakskiidud ja sertifikaadid SSG 1021-GA