TEKNOPLAST PRIMER 7

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Grunning
  • Mellombehandling
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 70 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1200 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 300 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvmatt
Godkjennelser og sertifikater SSG 1021-GA