TEKNOPLAST PRIMER 7

  • Kemisk resistens
  • Slidstærk
  • Mellembehandling
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
Tørstof ca. 70 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1200 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 300 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvmat
Godkendelser og certifikater SSG 1021-GA