TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 950 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 490 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 10:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA