TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

  • Grunding

Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.

Forbehandling

Overfladen skal være ren og tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.

Påføring

Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Det bedste resultat opnås ved en lufttemperatur på +23 °C - +38 °C og en relativ luftfugtighed på 50–70 % samt god ventilation.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt og tørt indendørs i tætsluttende emballage. Hærderen reagerer med luftfugtighed, og derfor bør en åbnet emballage opbevares helt lukket og anvendes inden for 14 dage.

Påføringsmetode

Egnet airless dysestr. 0,013 - 0,018".
Total tørstofmasse ca. 950 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 490 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 10:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Fortynder
Rengøring TEKNOCLEAN 6496
Nuancer Hvid.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. Hærderen og den færdige blanding indeholder isocyanater. I dårligt ventilerede rum og specielt ved sprøjtepåføring anbefales anvendelse af friskluftmaske. Ved kort eller midlertidigt arbejde kan en maske med A2-P2 filter anvendes. I dette tilfælde skal øjne og ansigt beskyttes. Hærderen bør åbnes med forsigtighed, da der kan opstå overtryk under opbevaringen.