TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

  • Grunding
Tørstof ca. 45 % volumen
Total tørstofmasse ca. 950 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 490 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 10:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA