TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

  • Grondverf

Voordat u het product gebruikt, dient u contact op te nemen met Teknos om de geschiktheid van het product voor het object in kwestie te controleren.

Voorbereiding van het oppervlak

Het oppervlak moet schoon en droog zijn. Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 20% van het gedroogde gewicht van het hout. Voorbehandeling is vereist voor houten ondergronden die niet voldoen aan de duurzaamheidsklasse 3 , EN 350: 2016. Teknos heeft een assortiment houtconserveermiddelen die voldoen aan de eisen van EN 599-1, neem contact op met Teknos voor meer informatie.

Applicatie

Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen. Roer het product goed door voor gebruik.

Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Binnenshuis op een koele en droge plaats en in een goed gesloten blik bewaren. De verharder reageert met luchtvochtigheid en daarom moet de geopende bus zorgvuldig gesloten worden gehouden en het wordt aanbevolen om deze binnen 14 dagen na opening te gebruiken.

Geschikte nozzel voor airless spuiten 0,013 - 0,018".
Totale massa van vaste stoffen circa 950 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 490 g/l
Verwerkingstijd 6 h (+23 °C)
Mengverhouding 10:1 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Praktisch rendement De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Verdunner
Reinigen TEKNOCLEAN 6496
Kleuren Wit.
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). De verharder van het product en het kant-en-klare mengsel bevatten isocyanaten. In slecht geventileerde ruimtes en vooral bij spuitapplicatie adviseren wij het gebruik van een luchtfiltratiemasker. Bij korte of tijdelijke werkzaamheden kan een masker met gecombineerde filter A2-P2 gebruikt worden. In dit geval moeten ogen en gezicht worden beschermd. Het blik verharder moet met de nodige voorzichtigheid geopend worden, omdat er tijdens de opslag druk in het blik kan ontstaan.