TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

Surface preparation

Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Nepieciešama iepriekšēja apstrāde koksnes pamatnēm, kas neatbilst 3. izturības klasei, EN 350: 2016. Teknos ir aizsargājošo līdzekļu klāsts kas atbilst NE 599-1 prasībām. Sīkākai informācijai lūdzu sazinieties ar Teknos.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis. Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa.

Application conditions

Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūra, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5°C un relatīvais gaisa mitrums zem 80%.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē. Glabāt vēsā un sausā vietā cieši noslēgtā kārbā.

Application methods

0,013 - 0,018".
Total mass of solids abt. 950 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 490 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Mixing ratio 10:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner
Clean up TEKNOCLEAN 6496
Colours Balts.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu. Krāsas cietinātājs un gatavais krāsas maisījums satur izocianātus. Vāji ventilētās vietās un īpaši tad, ja krāsu klājat izsmidzinot, iesakām lietot svaiga gaisa masku. Īslaicīgā vai pagaidu darbā var lietot masku ar kombinēto filtru A2-P2. Kārba ar cietinātāju jāatver piesardzīgi, jo uzglabāšanas laikā tajā var būt izveidojies spiediens.