TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Tahke aine kogumass ca 950 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 490 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 10:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA