TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

  • Grunning
Tørrstoff ca. 45 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 950 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 490 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 10:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA