TEKNODUR COMBI 0550-03

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 670 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 440 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9,5:0,6 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0500
Połysk Półmat