TEKNODUR COMBI 0550-03

Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 670 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 9,5:0,6 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0500
Sijaj Polmat