TEKNODUR COMBI 0550-03

Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 670 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9,5:0,6 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0500
Glans Halvmatt