TEKNODUR COMBI 0550-03

Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 670 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 9,5:0,6 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0500
Glans Halvmatt