TEKNODUR COMBI 0550-03

Suha tvar oko 50 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 670 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 440 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 6 h (+23 °C)
Omjer miješanja 9,5:0,6 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0500
Sjaj Polu-mat