TEKNODUR COMBI 0550-03

Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 670 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 440 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9,5:0,6 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0500
Glans Halvmat