SILOKSAN ANTI-CARB

Farba zabezpieczająca

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt wodorozcieńczalny

SILOKSAN ANTI-CARB jest matową, wodorozcieńczalną, akrylową farbą zabezpieczającą do betonu. Zabezpiecza beton przed uszkodzeniami wywołanymi działaniem dwutlenku węgla i zniszczeniami wywołanymi działaniem wilgoci.

Nowe i pomalowane elementy fasadowe na zewnątrz np. beton, tynk, cegły i płyty mineralne.

SILOKSAN ANTI-CARB łatwo nakłada się wałkiem lub natryskiem. Stosowane w wyrobie spoiwo zapewnia trwałość koloru podczas narażenia na promieniowanie UV. Matowa powłoka SILOKSAN ANTI-CARB ma dobrą wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie i odporność na naprężenia w trakcie użytkowania. Powłoka łatwo zmywalna. SILOKSAN ANTI-CARB nie wymaga zastosowania osobnego gruntowania a zastosowana w rozcieńczonej formie, może być stosowana jako podkład i w normalnych warunkach przemalowana jeszcze tego samego dnia.

Karty Charakterystyki

Inne dokumenty produktowe

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

NOWE POWIERZCHNIE: Nowe powierzchnie betonowe można malować farbą SILOKSAN ANTI-CARB po około miesiącu od wylania, wówczas gdy powierzchnia jest całkowicie związana i nie zawiera wilgoci. Wynik pomiaru wilgotności betonu musi być poniżej 97 % wilgotności względnej lub zawartość wilgoci 4% wagowo. Zaleca się nową powierzchnię tynku utwardzić przed malowaniem przez okres 6 – 8 tygodni. Powierzchnię do malowania należy przemyć jeśli zachodzi taka potrzeba, oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, zachlapań tynkiem itp. UWAGA! Przed malowaniem powierzchni betonowych należy usunąć białą powłokę zalegającą na powierzchni świeżo ułożonego betonu. Jeżeli mamy do czynienia z elementami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z prawem. UPRZEDNIO POMALOWANE POWIERZCHNIE: Usunąć złuszczające się i słabo trzymające warstwy farby z uprzednio pomalowanych powierzchni (np. pozostałości farby wapiennej). Zastosowana metoda zależeć powinna od podłoża i rodzaju farby, która ma być usunięta (np. usuwanie druciakiem, czyszczenie wysokociśnieniowe lub czyszczenie wodno-piaskowe). Należy także usunąć słabo trzymający się, kruchy tynk oraz powierzchnie betonowe. Należy sprawdzić stan szwów w konstrukcjach betonowych i naprawić je, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli konstrukcje betonowe mają pęknięcia wzdłuż prętów zbrojenia, pęknięcia te należy otworzyć np. za pomocą rozdrabniarki lub kruszarki. Następnie jeżeli zachodzi taka potrzeba powierzchnię zszorstkować. Należy usunąć rdzę ze wszystkich odkrytych prętów zbrojenia i zabezpieczyć je używając INERTA MASTIC. Naprawić otwarte pęknięcia, wycięcia i szczeliny do poziomu powierzchni otaczającej. Zakończyć prace naprawcze ostrożnie i pozwolić utwardzić się powłoce przed malowaniem.

Nakładanie

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Zagruntować czystą i litą powierzchnię mineralną używając SILOKSAN ANTI-CARB. W przypadku podłoży o wysokiej chłonności farbę rozcieńczyć 5 -10% obj. poprzez dodatek czystej wody. Stosować nierozcieńczoną SILOKSAN ANTI-CARB farbę zabezpieczającą. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego wynosi: 0.017-0.021”.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania powłoki i w okresie wysychania powłoki temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +5°C a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/c): 40 g/l. VOC produktu: max 40 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 h
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda
Odporność na warunki atmosferyczne Dobra, również w atmosferze morskiej i przemysłowej.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE