SILOKSAN ANTI-CARB

Beskyttende maling

  • UV-resistent
  • Slidstærk
  • Vandbaseret

SILOKSAN ANTI-CARB er en mat vandfortyndbar, acrylatbaseret beskyttende maling til beton. Malingen beskytter betonen mod karbonatisering forårsaget af kuldioxid, og mod nedbrydning forårsaget af fugt.

Anvendes udendørs på nye og tidligere malede overflader på facader af fx. beton, puds, kalksandsten og mineralske plader.

SILOKSAN ANTI-CARB beskyttelsesmaling er nem at påføre med rulle eller sprøjte. Takket være sin bindemiddelopbygning nedbrydes farven ikke af UV-stråler. Malingens matte overflade yder god bestandighed overfor mekanisk belastning, slid og belastninger i løbet af byggeperioden. Malingen er også nem at rengøre. SILOKSAN ANTI-CARB kræver ikke behandling med et grundingsprodukt og grunding foretaget med fortyndet maling kan under normale forhold overmales samme dag.

Forbehandling

NYE OVERFLADER: Nye betonelementer og pudsede overflader kan males med SILOKSAN ANTI-CARB tidligst en måned efter pudsning, når overfladen har sat sig helt og ikke længere er våd eller fugtig. Målte værdier ved beton skal være under 97 % relativ fugtighed (RH) eller 4 % i vægtprocent. Det anbefales, at nye pudsoverflader først behandles efter en hærdningstid på 6-8 uger. Hvis nødvendig rengøres overfladen, som skal males og løse urenheder, stænk fra puds osv. fjernes. OBS! Ved maling af betonelementer bør al cementhud fjernes før maling. Ved håndtering af underlag indeholdende asbest, skal myndighedernes bestemmelser overholdes. TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Fjern flager og løs eller pulveragtig maling (fx. kalk). Metoden afhænger af underlagets hårdhed og den type maling, som skal fjernes. Brug fx. stålbørste, højtryksrensning med varmt vand eller vand-sandblæsning. Fjern også løstsiddende sprøde puds- eller betonoverflader. Undersøg betonelementsamlingernes tilstand og reparer efter behov. Eventuelle revner ved betonoverfladernes betonjern åbnes ved hugning eller med slibemaskine, hvorefter betonen grov slibes efter behov. Rengør blottet stål for rust og rustbeskyt med fx. INERTA MASTIC epoxymaling. Udfyld åbne sprækker og revner med passende mørtel til niveau med den omgivne beton. Den reparerede overflade efterbehandles og skal hærde før maling.

Påføring

Malingen omrøres grundigt før anvendelse. Rene og faste mineralske overflader grundes med SILOKSAN ANTI-CARB beskyttende maling. Ved stærkt sugende overflader kan malingen fortyndes 5-10 volumen-% med rent vand. Overfladebehandling udføres med ufortyndet SILOKSAN ANTI-CARB beskyttende maling. Malingen påføres med pensel, rulle eller ved airless sprøjtning. Egnet dysestørrelse ved airless sprøjtning er 0,017-0,021”.

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 38 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/c): 40 g/l 2010. Produktets VOC: max. 40 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter 30 minutter
Fortynder Vand.
Rengøring Vand
Vejrresistent God, også i maritime og industrielle klimaer.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater CE-mærkning