SILOKSAN ANTI-CARB

  • UV-resistent
  • Slitasje resistent
  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 38 % by volume
Glans Matt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater CE-merking