SILOKSAN ANTI-CARB

Suojamaali

  • UV-kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • Vesiohenteinen

SILOKSAN ANTI-CARB on himmeä, vesiohenteinen, akrylaattipohjainen betonin suojamaali. Se suojaa betonia hiilidioksidin aiheuttamalta karbonatisoitumiselta ja kosteuden aiheuttamalta rapautumiselta. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 416 ja 417. Kiiltoryhmä 5, himmeä.

Käyttö: Ulkokäyttöön uusille ja aikaisemmin maalatuille kiviainespinnoille julkisivuissa, kuten betoni, sementtirappaus, kalkkihiekkatiili ja mineraalilevy. SILOKSAN ANTI-CARB suojamaali on helppo telata ja ruiskuttaa. Sideainerakenteensa ansiosta sen värisävynkesto on hyvä auringon UV-rasituksessa. SILOKSAN ANTI-CARB:in himmeä pinta kestää hyvin mekaanista kulutusta, hankausta ja työmaa-aikaista rasitusta, ja se on helposti puhdistettavissa. SILOKSAN ANTI-CARB ei vaadi erillistä pohjustusta ja ohennetulla maalilla tehty pohjamaalaus on pintamaalattavissa normaaliolosuhteissa saman työpäivän aikana.

Pinnan esikäsittely

UUDET PINNAT: Uusi betonielementti- tai betonivalupinta voidaan maalata SILOKSAN ANTI-CARB:illa kun valusta on kulunut vähintään yksi kuukausi, pinta on täysin sitoutunut eikä enää märkä tai mattakostea. Mitattaessa betonin kosteuden mitta-arvojen täytyy alittaa suhteellisena kosteutena (RH) 97 % tai painoprosentteina 4%. Sileät betonipinnat karhennetaan maalin tartunnan varmistamiseksi. Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi 6 - 8 viikon kovettumisajan jälkeen. Maalattavat pinnat pestään tarvittaessa ja irtonaiset epäpuhtaudet, laastiroiskeet yms. poistetaan. HUOM! Betonipintoja maalattaessa on huolehdittava sementtiliiman poistamisesta ennen maalausta. Asbestia sisältävien pintojen käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/94 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010. AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT: Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset (esim. kalkkimaali) maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Myös heikosti kiinni oleva, hauras rappaus tai pintabetoni poistetaan. Betonielementtisaumojen kunto tarkastetaan ja saumaukset uusitaan tarvittaessa. Betonirakenteissa betoniterästen kohdalla mahdollisesti olevat halkeamat avataan piikkaamalla tai kulmahiomakoneella ja laikalla tms., jonka jälkeen betoni tarvittaessa karhennetaan. Esiin tullut teräs puhdistetaan ruosteesta ja ruostesuojataan esim. INERTA MASTIC epoksipinnoitteella. Avatut halkeamat, kolot ja kuopat paikataan ympäröivän pinnan tasoon tarkoitukseen soveltuvilla korjauslaasteilla. Paikkaukset jälkihoidetaan huolellisesti ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Ilmattoman ruiskun suutin 0,017 - 0,021".
Kuiva-ainepitoisuus n. 38 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l.
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Käytännön riittoisuus 4 - 6 m²/l.
Pölykuiva 30 min
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Perusmaalit 1 (valkoinen) ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan sävyihin.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 9 l, 18 l. Saatavuus vaihtelee maittain.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä,Avainlippu