SILOKSAN ANTI-CARB

Kaitsevärv

  • UV-kindel
  • Kulumiskindel
  • Vesialuseline

SILOKSAN ANTI-CARB on matt vesialuseline akrülaadipõhine kaitsevärv betoonile. Kaitseb betooni süsinikdioksiidist põhjustatud karbonatsiooni ja niiskuskahjustuste eest.

Uued ja varem värvitud fassaadid, nt. betoon, krohv, lubiliivtellis ja mineraalplaadid.

SILOKSAN ANTI-CARB kaitsevärv on kergesti pinnale kantav rulli või pihustiga. Sideaine koostis annab hea toonipüsivuse ja vastupidavuse UV-kiirgusele. SILOKSAN ANTI-CARBi matt pind on hea mehaanilise kulumiskindlusega, abrasioonikindel ja peab vastu ehitusperioodi koormusele. Värvipinda on ka lihtne puhastada. Ei vaja eraldi kruntimist, krunditakse lahjendatud värviga ning on ülevärvitav normaaltingimustes juba samal päeval.

Pinna eeltöötlus

UUED PINNAD: Uued betoonpaneelid ja valupinnad võib SILOKSAN ANTI-CARBiga üle värvida minimaalselt 1 kuu möödudes valamisest, kui vesi on betoonist täielikult eraldunud. Mõõtetulemustes tähendab see betooni niiskust alla 97%, suhtelist niiskust alla 4 massi%. Krohvitud pindu soovitatakse katta 6-8 nädala möödudes. Värvitavad pinnad tuleb vajadusel pesta, lahtised osakesed (segupritsmed jms) eemaldada. NB! Betoonpindadelt tuleb eemaldada tsemendiliimikiht. Kui käideldavad pinnad sisaldavad asbesti, tuleb järgida kõiki autoriteetseid ettekirjutisi. VAREM VÄRVITUD PINNAD: Eemalda lahtine, nõrgalt kinnitunud ja kriidistunud (nt lubivärv) värvikiht. Kasuta vastavalt pinna tugevusele ja värvi tüübile sobivat meetodit (traatharjamine, kuumsurvepesu või vesiliivpuhastus). Eemalda ka nõrgalt kinnitunud ja lahtine krohvi- ja betoonikiht. Kontrolli betoonivuukide olukorda ja paranda vajadusel. Kui betoonkonstruktsioonis on armatuurvarrastest põhjustatud pragusid, on vaja need avada uuristades või lõikekettaga. Pärast seda vajadusel karestada betoonpind. Eemalda kogu rooste nähtavatelt metallosadelt ja krundi nt. INERTA MASTIC epokrundiga. Kasuta pragude täitmiseks asjakohaseid parandussegusid, mis on samal tasemel ümbritseva pinnaga. Viimistle parandatavad pinnad hoolikalt ja lase kivineda enne värvimist.

Pealekandmine

Sega hoolikalt enne kasutamist. Krundi kõvad ja puhtad mineraalpinnad SILOKSAN ANTI-CARB kaitsevärviga. Väga poorsete pindade puhul lahjenda värvi 5-10% puhta veega. Värvi lahjendamata SILOKSAN ANTI-CARB kaitsevärviga. Kanna pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga (sobivad düüsid on 0,017’’-0,021’’).

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/c): 40 g/l. Toote LOÜ: max 40 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 30 min
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Ilmastikukindlus Hea, ka mere- ja tööstuskliimas.
Pakendid 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis