Pieni maalisanasto

A    

Akrylaatti

Vesiohenteisten ulko- ja sisämaalien yleisin sideainetyyppi on akrylaatti. Akrylaattimaalien etuna on hyvä tartunta, värin ja kiillon pysyvyys, vesihöyrynläpäisevyys sekä kulutuksen-, veden- ja puhdistuksenkestävyys. 

Aldehydit

Aldehydit ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Aldehydien osuus on merkittävä, kun tarkastellaan sisäilman laatua heikentäviä yhdisteitä. Haitallisimpana aldehydinä pidetään formaldehydiä, joka saattaa ärsyttää hengitysteitä ja silmiä pieninä pitoisuuksinakin. Formaldehydin lähteitä ovat mm. erilaiset rakennusmateriaalit, kodin kemikaalit ja tekstiilit. EU Ecolabel ja Joutsenmerkki ottavat omissa kriteereissään kantaa formaldehydin määrään. 

Teknoksen BIORA® AIR -maalit ovat korkealuokkaisia maaleja, joiden sisäilmaa puhdistava vaikutus perustuu niiden aldehydejä sitovaan ominaisuuteen. Toimivuus on testattu riippumattomassa laboratoriossa ISO 16000-23 -standardin mukaisella menetelmällä, jolla arvioidaan rakennusmateriaalien kykyä vähentää ilman formaldehydipitoisuutta.

Alkydi 

Alkydit ovat synteettisiä, hapettumalla kuivuvia hartsisideaineita. Alkydien pääkomponentti on luonnonöljy, kuten pellava- tai mäntyöljy. Alkydimaalit ovat perinteisesti olleet liuotinohenteisia, mutta nykyisin on myös vesiohenteisia alkydimaaleja. Alkydimaalit kuivuvat hitaammin kuin akrylaattimaalit ja niille on tyypillistä kellastuminen ajan myötä. Alkydimaalien hyviä ominaisuuksia ovat erinomainen tartunta, korkea kiilto, hyvä veden-, kosteuden- sekä korroosionkesto. 

Allergiatunnus

Suomen Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n myöntämän Allergiatunnuksen käyttöoikeuden saaneet tuotteet on kehitetty siten, että ne ovat mahdollisimman turvallisia allergioiden, astman ja ihon sairauksien näkökulmasta. Allergiatunnus-tuotteilta edellytetään hajusteettomuutta, eivätkä ne saa sisältää yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä aineita. Esimerkiksi Teknoksen BIORA-sarjan sisämaalit; täyshimmeä BIORA PRIMER Pohja- ja sisäkattomaali, täyshimmeä BIORA BALANCE Sisustusmaali, himmeä BIORA 7 Sisustusmaali ja puolihimmeä BIORA 20 Sisustusmaali sekä puolihimmeä TIMANTTI CLEAN Erikoisakrylaatti on kehitetty yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. 

B

BioCote®

Teknoksen tuotteissa antimikrobisesti vaikuttavana ainesosana toimii BioCote®-teknologiaan perustuva hopeafosfaattilasi. BioCote-teknologian antimikrobinen toimivuus tekee maalipinnasta hygieenisen ja suojaa todistetusti useilta mikrobilajeilta, kuten bakteereilta ja homeelta. Bakteerien määrä vähenee BioCote®-suojatuilla pinnoilla kahdessa tunnissa 99,5 % ja 24 tunnissa 99,99 %. BioCote®-teknologian antimikrobinen toimivuus on testattu standardin ISO 22196:2011 mukaisesti. Lue lisää Teknoksen hygieenisistä maaleista ja pinnoitteista täältä.

Biosidi

Yhdiste, jonka tarkoitus on torjua haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Maalituotteissa biosideja käytetään esimerkiksi säilöntäaineina, homeen- ja levänestoaineina sekä puun sienikasvustoa ehkäisevinä aineina.

C

CE-merkki

CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset. CE-merkintää sovelletaan maalien osalta niin sanotuissa funktionaalisissa tuotteissa, kuten palosuojamaaleissa, tasoitteissa sekä betonimaaleissa ja -pinnoitteissa. Täältä löydät Teknoksen CE-merkityt tuotteet.

D

Dispersio

Dispersio on seos, joka muodostuu kahdesta koostumukseltaan tai olomuodoltaan erilaisesta partikkelijoukosta. Polymeeridispersiossa pienikokoiset polymeeripartikkelit ovat tasaisesti jakautuneena dispersioväliaineeseen, joka on useimmiten vesi. Väliaineen haihduttua polymeeripartikkelit sulautuvat toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen kalvon. 

E

Emulsio

Emulsio, yksi dispersion muodoista, muodostuu kahdesta toisiinsa sekoittumattomasta nesteestä. Kun nesteet sekoitetaan, toinen nesteistä jakautuu tasaisesti toiseen muodostaen pienen pieniä pisaroita. (Emulsio voi olla tyypiltään öljy vedessä tai vesi öljyssä. Tyypillinen öljy vedessä emulsio on maito, jossa pienet rasvapisarat ovat tasaisesti jakautuneet veteen.)

H

Hybridisideaine

Esimerkiksi VISA PREMIUM Erikoispeittosuojassa käytetty pitkän huoltovälin omaava sideaine. Hybridisideaineen akrylaatti ja alkydi on istutettu toisiinsa modernilla teknologialla, joka tekee tuotteesta erityisen kestävän.

I

Ilmastoituminen

Perinteisesti alkydimaaleilla maalattaessa, esim. Teknoksen KIRJO Peltikattomaalilla, on uusi sinkitty, kiiltävä peltipinta suositeltu jätettäväksi ilmastoitumaan (hapettumaan) tartunnan varmistamiseksi ennen maalausta, kunnes pinta on himmentynyt. Tähän kuluu tavallisissa ilmasto-olosuhteissa noin kolme vuotta. Teknoksen vesiohenteinen KIRJO AQUA Peltikattomaali ei vaadi ilmastoitumista. Se soveltuu maalattavaksi suoraan uudelle pestylle, sinkitylle peltipinnalle.

J

Jatkovarsi

Käytetään telan tai siveltimen jatkeena. Jatkovartta käytettäessä maalarin ei tarvitse kurotella tai kontata. Tällöin maalaus käy nopeammin ja vaivattomammin.

Joutsenmerkki 

Joutsenmerkki myönnetään sellaisille tuotteille, jotka ovat ympäristön kannalta tuoteryhmänsä parhaita ja edistävät kestävää kehitystä. Ympäristö- ja terveysvaatimusten lisäksi Joutsenmerkittyjen maalien on täytettävä tiukat laatuvaatimukset koskien esimerkiksi riittoisuutta ja mekaanista kestoa. Joutsenmerkin vaatimusten taustalla on tarkka elinkaarianalyysi. Joutsenmerkin saaneet tuotteet ovat käyneet läpi tiukan seulan raaka-aineista tuotantoon, käyttöön ja maalauksesta syntyviin jätteisiin saakka. 

K

Keittomaali

Lietemaali, jonka pääasiallisimpana sideaineena on ruis- tai vehnäjauholiisteri, pigmenttinä punamulta tai keltamulta ja säilytysaineena rautasulfaatti.

Kaksikomponenttinen

Maali, jossa on kaksi erillistä osaa: muoviosa sekä kovete. Tällaisia on esim. TEKNOFLOOR 2K Betonimaali. Maalin kuivuminen tapahtuu kemiallisen reaktion kautta, kun kovete lisätään muoviosaan. Muoviosa ja kovete sekoitetaan juuri ennen maalausta huolellisesti keskenään. Ennen komponenttien mittausta sekoitetaan muoviosa tasalaatuiseksi. Valmiilla maalilla on rajoitettu käyttöaika eli potlife. Tätä vanhempi maaliseos on käyttökelvotonta.

Kiiltoasteet

Kiillolla tarkoitetaan pinnan kykyä suunnata heijastuvaa valoa. Maalit ja lakat jaetaan 60 asteen heijastuskulmassa mitatun kiillon mukaan ryhmiin seuraavasti: täyskiiltävä, kiiltävä, puolikiiltävä, puolihimmeä, himmeä ja täyshimmeä. Maalin nimessä oleva numero kertoo tuotteen kiiltävyydestä. Mitä suurempi numero sen kiiltävämpi maali. Esimerkiksi BIORA 20 on puolihimmeä ja BIORA 7 on himmeä. 

Korkeapaineruisku

Korkeapaineruisku eli suurpaineruisku nopeuttaa maalaamista ja auttaa maalin tasaisessa levittämisessä. Korkeapaineruiskussa maali pumpataan suurella paineella hajotussuuttimeen, jossa se hajoaa pieniksi pisaroiksi.  

Kuiva

Maalikalvo on kuiva, kun pinnassa ei näy voimakkaan painamisen jälkeen jälkeä. Maalikalvo saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin yhden kuukauden kuluttua. Ennen tätä pintaa on käsiteltävä varoen. Pesun jälkeen maalipinta on kuiva, kun se ei käden alla tunnu enää kylmältä ja kostealta.

Kuivumisaika

Kuivumisaika on mitattu standardiolosuhteissa eli lämpötilan ollessa 23 ±2 °C ja ilman suhteellisen kosteuden (RH) ollessa 50±5 %. Maalin kuivuminen on  hitaampaa kylmässä ja/tai kosteassa. Kuivumisnopeuteen vaikuttaa myös maalikalvon paksuus. Maalin kuivumisasteesta käytetään määreitä pölykuiva, päällemaalattava ja kuiva. 

Kuullote

Pintakäsittelyaine, joka muodostaa läpikuultavan yhtenäistä kalvoa muodostamattoman tai lakkamaisen kalvopinnan puupinnoille ulkona. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutusta sekä pinnan likaantumista.

L

Lakka

Pintakäsittelyaine, joka muodostaa kuivuessaan läpinäkyvän kalvon. Lakka voi olla myös sävytetty.

Lakkasivellin

Pidättää/nostaa paljon maalia yhdellä kastamisella. Hyvä yleissivellin.

Listavalkoinen

Usein perinteisesti teollisesti maalatuissa listoissa ja sisäovissa käytetty lämpimän valkoinen sävy LEN T1714 (NCS S 0502-Y). Listavalkoisen sekä muut valkoisen sävyt ja vinkkejä sisävärien valintaan löydät täältä.

Liuoteohenteinen

Liuoteohenteisen maalin ohentamiseen käytetään yleensä joko lakkabensiiniä tai ksyleeniä. Työvälineiden pesu tapahtuu maalin ohenteella. Tarkista ohenne aina pakkauksen ohjeesta. 

M

M1-luokitus 

M1-merkki kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. Sisätiloissa käytettyjen materiaalien päästöjen vähentäminen vähentää käyttäjien kokemia oireita ja herkistymisiä. M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamaa emissiomittausta, jossa analysoidaan maalikalvosta haihtuvat yhdisteet 28 vuorokauden kuivumisen jälkeen. M1-luokituksessa on tiukat raja-arvot haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärälle, formaldehydille, ammoniakille ja karsinogeenisille yhdisteille sekä tuotteen hajulle.  

Maalarinvalkoinen

Usein perinteisesti sisäseinissä käytetty murrettu harmaampi valkoinen sävy HALLA T1724 (NCS 0801-G92Y).

Maali

Pintakäsittelyaine, joka muodostaa alustaan tarttuvan, kiinteän peittävän kalvon. Maalin ainesosat ovat sideaine, pigmentti, liuotin ja lisäaineet. 

MED-hyväksyntä (MED = Marine Equipment Directive)

Turvallisen merenkulun varmistamiseksi EU-lipun alla liikkuvissa laivoissa käyttävien tuotteiden paloherkkyyttä on rajoitettu ruorimerkityillä, eli MED-hyväksytyillä tuotteilla. MED-hyväksynnän saamiseen tarvitaan laboratoriossa tehtävän palonleviämistestin lisäksi myös tuotannon auditointi.

Mohairlasta

Vanerista valmistettu lasta, jonka kärjen ympärille käännetty mohairkangasta. Lastaa käytetään pääasiassa lattioiden pintalakkaamiseen.

O

Ohenne

Haihtuva neste, jota lisätään maaliin viskositeetin alentamiseksi. Vesiohenteinen maali ohennetaan vedellä ja liuoteohenteinen maali suositellulla ohenteella. Ohenne säätelee myös maalin levitysominaisuuksia, tasoittumista ja kuivumista. Tyypillisin ohenne kauppa- ja rakennusmaaleissa on vesi. 

P

Perusmaali

Sävytettävistä maaleista on olemassa erilaisia ns. perusmaalipohjia, jotka sävytetään halutun väriseksi sävytyspastoilla. Kuluttajamaaleista löytyy esimerkiksi seuraavia perusmaaleja: 

Perusmaali 1 eli PM1 on valkoinen (PUDDERSNØ T1758). Se on käytettävissä sellaisenaan tai sävytettävissä sävytyspastoilla värikarttojen vaaleisiin sävyihin. 

Perusmaali 3 eli PM3 on väritön ja aina sävytettävä. Siitä tehdään värikarttojen tummat ja värikylläiset sävyt. Tämä on yleensä merkitty purkkeihin punaisella tarralla sävytyksen välttämättömyyden vuoksi.

Perusmaali 5 eli PM5 on punamullan punainen. Lähin vastaava sävy on T7083.

Pintamaali

Pintamaalit antavat maalattavalle pinnalle sen lopullisen ulkonäön, kuten kiillon, värin ja struktuurin. Pintamaalin valintaan vaikuttavat myös kohteeseen kohdistuva rasitus sekä alustan materiaali.

Pohjamaali

Pohjamaalin tarkoituksena on (pääasiassa) parantaa maalin tartuntaa alustaansa, vähentää alustan huokoisuutta ja tasata tai estää imeytymistä.

Pohjuste

Pohjusteet antavat käsiteltävälle pinnalle lyhytaikaisen suojan ennen pintakäsittelyä sekä sitovat tartuntapintaa ja tasaavat alustan imukykyä. Ne imeytyvät hyvin alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa.

Pohjustepuunsuoja

Ulkokäyttöön tarkoitettu pohjuste ennen pintakäsittelyä. Sisältää tehoaineita puun lahottaja- ja sinestäjäsieniä vastaan. Pohjustepuunsuojaa käytetään käsittelemättömillä puupinnoilla ennen käsittelyä kuullotteilla, ulkomaaleilla sekä kalustemaaleilla.

Pölykuiva

Maalikalvo on pölykuiva, kun pöly ei tartu enää sen pintaan.

Pölynsidonta-aine

Kiviaines,- tasoite- tai rappauspinnoille sisätiloissa käytettävä alustaan tunkeutuva väritön tai sävytetty pintakäsittelyaine, jonka tehtävä on pölyävän pintakerroksen sitominen. Käytetään tyypillisesti pinnoilla, joita ei ole tarkoitus muutoin pintakäsitellä. Esimerkiksi väritön, kuultaviin sävyihin sävytettävä TEKNOSPRO BINDER Pölynsidonta-aine ja väritön TEKNOSPRO BINDER PLUS Pölynsidonta-aine.

R

Riittoisuus

Käytännön riittoisuus ilmoitetaan yksikössä m²/l. Tällä tarkoitetaan pinta-alaa, joka voidaan maalata tarkoituksenmukaisella tavalla yhdellä litralla ohentamatonta maalia. Luku vaihtelee maalattavan pinnan, maalausmenetelmän sekä maalarin mukaan. 

Näin lasket tarvittavan maalimäärän:

Maalattava kokonaispinta-ala (m²) jaetaan riittoisuudella (m²/l). Näin saat tarvittavan maalimäärän (l).

Seiniä maalattaessa laske seinäpinta-ala kokonaisuudessaan, ovia ja ikkunoita vähentämättä. Tällöin maalia varataan todennäköisimmin riittävästi eikä maali lopu ikävästi kesken. 

Esimerkki: Olohuoneessa on seinäpinta-alaa 25 m².
Sisäseinämaalin riittoisuutena voidaan käyttää 7 m²/l.
Tarvittava maalimäärä kahteen käsittelykertaan saadaan, kun 50 m² jaetaan 7 m²/l = noin 7 l -> 1x 9 litran maalipurkki.

Kalusteita käsiteltäessä on hyvä muistaa, että 4 tuolin kahden kerran maalaukseen kuluu kalustemaalia noin 1 l. Ruokapöydän maalaat kahdesti myös noin litralla kalustemaalia.

Ruorimerkki

Ruorimerkillä varustettu tuote = MED-hyväksytty tuote. Katso tarkempi kuvaus ylhäältä, kohdasta MED-hyväksyntä.

S

Sertifikaatit

Teknoksen tavoitteena on kehittää laadukkaita ja kestäviä, pitkän huoltovälin tuotteita, jotka ovat niin käyttäjälle kuin ympäristöllekin turvallisia. Tästä ajatusmaailmasta kertovat myös tuotteillemme myönnetyt tunnukset ja merkit. Tutustu täällä tarkemmin tuotteissamme yleisimmin esiintyviin merkkeihin.

Sideaine

Tärkein maalin ominaisuuksiin vaikuttava tekijä. Sen tehtävänä on sitoa maalin ainesosat yhteen sekä kiinnittää maali alustaansa. Sideaineet voivat olla kiinteitä- tai nestemäisiä polymeerejä tai luonnonmateriaaleja. Monet maalin ominaisuudet, kuten kuivuminen, tartunta, mekaaniset ominaisuudet ja kestävyys määräytyvät lähinnä sideaineen perusteella. Tämän vuoksi maalit usein nimetäänkin sideaineen mukaan.

Silikoniemulsio

Silikoniemulsiomaalien pääasialliset sideaineet ovat silikonihartsi ja akrylaattidispersio. Silikoniemulsiomaalit ovat erittäin hengittäviä ja vettä hylkiviä kiviainespintamaaleja.

Sävytys

Maalit sävytetään nestemäisillä sävytyspastoilla jälleenmyyjillämme sävytyskoneessa. Näillä saadaan maalille haluttu sävy. Kuultavissa tuotteissa sävytys suojaa alustaa auringon UV-säteilyn vaikutukselta.

T

Tasoite

Tasoite on seinä- ja kattopintojen tasoittamiseen tarkoitettu tuote, joka koostuu sideaineesta, runkoaineesta ja lisäaineista. Tasoitteet ryhmitellään valmistasoitteisiin, jotka ovat käyttövalmiita tuotteita ja jauhomaisiin kuivatasoitteisiin, joihin lisätään vesi ennen käyttöä. Kaikki Teknoksen tasoitteet ovat valmistasoitteita. Tasoitteesta riippuen levitys voi tapahtua joko käsin teräslastalla tai koneellisesti tasoiteruiskulla. 

Teollinen pohjamaali/teollisesti pohjamaalattu

Nykyisin käytettävä julkisivulaudoitus on usein teollisesti pohjamaalattua tai pohja- ja välimaalattua. Teollisen pohjamaalin päälle soveltuvat kaikki yleisimmät ulkomaalit. Pohjamaalattu laudoitus on hyvä pintamaalata kahteen kertaan. Välimaalatut pinnat pintamaalataan yhteen kertaan akrylaattimaalilla.

Esimerkki teollisesta pohjamaalista: TEKNOL 1881 Alkydipohjamaali.

Teollinen välimaali/teollisesti välimaalattu

Nykyisin käytettävä julkisivulaudoitus on usein teollisesti välimaalattua. Tällöin työmaalla tehdään vain yksi pintamaalaus akrylaattimaalilla.

Esimerkki teollisesta välimaalista: NORDICA EKO 3330-03 Pintamaali.

Teräslasta

Maalarin perustyöväline. Käytetään maalinpoistoon, kittaukseen sekä lattioiden pohjalakkaukseen.

Tiksotrooppinen

Lievästi hyytelömäinen helpposivelteinen maali. Näitä on esimerkiksi WOODEX CLASSIC Kuullote ja FUTURA-sarjan kalustemaalit:

V

Vakiosävy

Käyttövalmis sävy suoraan purkista. Esimerkiksi EKORA-sarjan rakennusmaaleista löytyy vakiosävynä usein sisäseinissä käytetty Maalarinvalkoinen HALLA T1724 (NCS 0801-G92Y).

Vesiohenteinen

Vesiohenteista maalia voidaan ohentaa vedellä. Vesiohenteisen maalin maalaamiseen käytetyt työvälineet puhdistetaan myös vedellä ja tarvittaessa pesuaineella, kuten Teknoksen RENSA BRUSH Pensselipesulla.

Viskositeetti

Kuvaa nesteen/maalin kykyä vastustaa virtausta. Mitä matalampi viskositeetti on sitä juoksevampaa maali on.

VOC-yhdisteet

VOC-yhdisteillä (lyhenne sanoista volatile organic compound) tarkoitetaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste normaali-ilmanpaineessa on enintään +250 °C. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY eli ns. tuote-VOC-direktiivi rajoittaa rakennusmaalauksessa käytettävien maalien ja lakkojen VOC-pitoisuuksia. Sallittu VOC-pitoisuus riippuu tuotteen alaluokasta.

Välihionta

Vesiohenteiset tuotteet saattavat nostaa ensimmäisellä maalaus-/lakkauskerralla puusta ”tikkua/karvoja” pystyyn, jolloin pinta tuntuu hieman karhealta. Välihionnan jälkeen pinnasta ja lopputuloksesta tulee tasaisempi.

Ö

Öljymaali

Hapettumalla kuivuva maali, jonka sideaineena on esimerkiksi alkydiöljy, pellavaöljy tai muu kuivuva öljy. Öljymaaleille on tyypillistä kiillon ja sävyn muuttuminen ajan myötä.