TEKNOFLOOR 2K

Betonimaali

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • Vesiohenteinen
  • 2-komponenttinen

TEKNOFLOOR 2K on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksimaali. Se muodostaa kiiltävän, kovan, kimmoisan ja kulutusta kestävän pinnan. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 653. Kiiltoryhmä 2.

TEKNOFLOOR 2K on betonilattioiden maali. Muita käyttökohteita ovat kosteiden tilojen ja teollisuustilojen seinät, ts. pinnat, joissa tarvitaan kestävä, tiivis ja helposti puhtaana pidettävä maalaus tai lakkaus. Maali soveltuvat myös sementtirappaus- ja tiilipinnoille sekä koville rakennuslevypinnoille. Sopivia käyttökohteita ovat saunat, pesuhuoneet, kellaritilat jne.

TEKNOFLOOR 2K kestää hyvin mekaanista rasitusta. Se kestää vettä, bensiiniä, öljyä, rasvaa sekä väkeviäkin lipeäliuoksia, liuotteita roiskeina ja laimeiden happojen lyhytaikaista vaikutusta. TEKNOFLOOR 2K betonimaalista ei siirry makua eikä hajua elintarvikkeisiin. Tuotteen kuivuminen on nopeaa, joten sekä pohja- ja pintamaalauksen teko onnistuu yhden työpäivän aikana. TEKNOFLOOR 2K soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden tuotanto- ja pakkaustiloissa (Smithers Rapra, Certificate number GC0069). TEKNOFLOOR 2K betonimaalin vesihöyryn läpäisevyys täyttää standardin EN ISO 7783-1 luokan I vaatimukset eli sD < 5 m.

Pinnan esikäsittely

UUSI BETONILATTIA: Uuden betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut. Betonin kosteus saa olla korkeintaan 97 % suhteellisena kosteutena tai 4 paino-% (by 54 / BLY 12). Teräshierretyn betonin pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros pintahionnalla tai peittauksella. Sementtiliimakerroksen poistoon on pintahionta paras menetelmä. Sitä suositellaan aina teollisuuslattioihin ja se tehdään uudelle betonilattialle märkähiontana lattian teon yhteydessä. Hauraat, jauhomaiset lattiapinnat hiotaan siten, että saadaan esille kova, kiviainespitoinen betonikerros. Hionnan jälkeen sementtipöly imuroidaan tai harjataan pois. Peittausta käytetään ellei hiontaa voida tehdä. Peittaus tehdään RENSA ETCHING peittausliuoksella tai laimennetulla suolahapolla (1 osa suolahappoa ja 4 osaa vettä). Peittauksen jälkeen lattia huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua. VANHA BETONILATTIA: Maalaamattomat, rasvaiset lattiat voidaan puhdistaa emulsiopesulla. Emulsiopesun jälkeen mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan timanttihionnalla tai happopeittauksella. Hilseilevä vanha maali ja sementtiliima voidaan poistaa timanttihionnalla. TEKNOFLOOR 2K sopii myös muilla maalityypeillä maalattuihin lattiohin, edellyttäen, että vanha maali on hyvin kiinni alustassaan. Jos lattia joutuu vesirasitukseen, esim. saunoissa ja pesuhuoneissa, tulee vanha maalipinta karhentaa hiomalla. Lopuksi lattia pestään ja huuhdellaan. Kittaus: Betonipintojen osa- ja ylitasoitukseen sekä kolojen täyttöön käytetään TEKNOFLOOR-KOVAKITTIÄ. Kitatut alueet hiotaan aikaisintaan 8 h kuluttua (+23 °C).

Käsittelyohje

Maalin sekoitus: 1 tilavuusosaa muoviosaa ja 1 tilavuusosa kovetetta sekoitetaan välittömästi ennen maalausta huolellisesti keskenään. Ennen komponenttien mittausta sekoitetaan muoviosa tasalaatuiseksi. Yli 1 litran erien sekoitukseen on käytettävä hidaskierroksista käsiporakonetta. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Valmis maali on käytettävä 1½ h kuluessa sekoituksesta. Tätä vanhempi maaliseos on käyttökelvotonta. Uudet betonilattiat maalataan kahteen kertaan. Pohjamaalauksessa ohennetaan maalia 5 - 10 % vedellä. Maalia käytetään runsaasti, jotta huokoinen betonipinta kyllästyy. Maali ohennetaan vedellä, joka lisätään valmiiksi sekoitettuun maaliin. Ohentamiseen ei saa käyttää liuottimia! Maali levitetään siveltimellä, lyhytkarvaisella mohairtelalla tai suurpaineruiskulla. Sopiva suurpaineruiskunsuutin 0,015 - 0,018". Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä ja pesuaineella.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. Lisäksi maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan tulee olla vähintään 3 °C yli ilman kastepisteen. Tarvittaessa on järjestettävä riittävä tuuletus tai kuivaus, jotta ilman suhteellinen kosteus maalaustyön ja vähintään 12 tunnin alkukuivumisen aikana pysyy alle 70 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa. EI SAA JÄÄTYÄ
Kuiva-ainepitoisuus n. 45 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 650 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/j): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käyttöaika, +23°C 1 ½ h
Sekoitussuhde 1:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOFLOOR 2K KOVETE
Kiilto Kiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat betonin karheudesta ja imukyvystä. Ohjearvot teräshierretylle, pintahiotulle betonille: 1. maalauskerta 4 - 6 m²/l. 2. maalauskerta 7 - 9 m²/l
Pölykuiva 1 tunnin kuluttua
Kestää kävelyn 4 h kuluttua
Täysin kovettunut 7 vuorokauden kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi ja synteettinen pesuaine
Pakkauskoot Perusmaalit 1, 2 ja 3 sekä vakiosävyt: 0,45 L, 1,35 L, 4,5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Smithers Rapra,CE-merkintä,M1-luokitus