KIRJO AQUA

Peltikattomaali

  • Korroosionkestävä
  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen, korroosionestopigmentoitu peltikattomaali. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 441, 442, 443, 446 ja 448. Kiiltoryhmä 5, himmeä.

Käyttö: Uusien maalaamattomien sinkittyjen/galvanoitujen pelti- ja teräspintojen maalaukseen. KIRJO AQUA voidaan maalata uudelle peltikatolle heti katon valmistuttua. Se soveltuu myös aiemmin alkydi- tai akrylaattimaaleilla maalattujen peltikattojen huoltomaalaukseen. KIRJO AQUA soveltuu myös teollisesti maalipinnoitettujen teräsohutlevyjen huoltomaalaukseen: polyuretaani-, PURAL-, PUREX-, polyesteri-, akryyli- ja PVC-Plastisol -pinnoitteet. Muiden pinnoitteiden huoltomaalaus tehdään pellinvalmistajan ohjeen mukaisesti.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

SINKITYT PELTIKATOT JA MUUT MAALAAMATTOMAT SINKKIPINNAT: Uusi peltikatto voidaan maalata heti katon valmistuttua. Tämä on eduksi varsinkin kaupunki-ilmastossa, kun maalaamaton pelti ei ehdi likaantua ennen maalausta. Sinkitty peltipinta pestään RENSA STEEL peltipesuaineella ohjeen mukaan ennen maalausta ja huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua maalattavaan pintaan. Mahdollinen ruoste poistetaan esim. teräsharjaamalla. HUOLTOMAALAUS: Kaikki vanha hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali sekä ruoste poistetaan kaapimalla, teräsharjaamalla ja/tai koneellisesti. Mikäli kaikki maali on tai sen voidaan olettaa olevan huonosti kiinni (esim. pinnassa on monin paikoin hilseileviä kohtia), se poistetaan mekaanisesti tai maalinpoistoaineella. Bitumimaalit ja tervat poistetaan kokonaan ennen KIRJO AQUA -maalausta. Pinta pestään RENSA ROOF kattopesuaineella (laimennus 1 osa pesuainetta : 3 osaa vettä) ja huuhdellaan huolellisesti vedellä. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua maalattavaan pintaan. HUOLTOMAALAUS, teollisesti pinnoitetut peltipinnat - polyuretaani-, PURAL-, PUREX-, polyesteri-, akryyli- ja PVC-Plastisol -pinnoitteet: Vanhan pinnoitteen tyyppi ja KIRJO AQUAn soveltuvuus sen huoltomaalaukseen tulee selvittää ennen maalausta. Muiden teollisten pinnoitteiden (esim. PVDF) huoltomaalauksessa noudatetaan pellinvalmistajan ohjeita. Epävarmoissa tapauksissa tulee soveltuvuus ja tartunta varmistaa koemaalauksella. Teollisen pinnoitteen kunto ja tartunta peltiin tulee arvioida tarkoin. Jos vanha pinnoite on pahoin vaurioitunut, haalistunut/liituuntunut, halkeileva tai irtoilee laajoilta alueilta, se on poistettava kokonaan ennen maalausta KIRJO AQUAlla. Vanhan heikosti alustassaan kiinni olevan pinnoitteen irtoamista ei voida pysäyttää huoltomaalaamalla.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Tuotetta ohennetaan tarvittaessa vedellä 5 - 15 tilavuusprosenttia. UUDET MAALAAMATTOMAT PINNAT: Maali levitetään siveltimellä, ns. kattoharjalla tai korkeapaineruiskulla. Sivellinmaalauksessa maali levitetään kahteen kertaan, kuivakalvonpaksuuteen 2 x 40 µm. Ruiskumaalauksessa 80 µm:n (märkäkalvo n. 210 µm) kokonaiskalvonpaksuus voidaan maalata kertamaalauksena. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015 - 0,019". HUOLTOMAALAUS: Puhdistettujen vauriokohtien paljas, ruosteeton peltipinta paikkamaalataan KIRJO AQUAlla. Pahoin ruostuneiden, puhdistettujen teräspintojen pohjamaalaukseen käytetään FERREX AQUA ruosteenestomaalia. Katto ylimaalataan KIRJO AQUAlla n. 40 µm:n kuivakalvonpaksuuteen. Kahden kerran ylimaalausta suositellaan ainoastaan katon värisävyn muuttuessa.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana (huomioitava myös käsittelyä seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan lämpötilan kohotessa yli +40°C:n maalin levitysominaisuudet ja tartunta alustaan heikkenevät. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +40°C, ettei tuotteen sisältämä vesi haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene tai kuplia ilmene.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 38 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 7 - 8 m²/l, n. 40 µm kuivakalvoa, yhden kerran sivellinmaalaus.
Pölykuiva 1 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Perusmaalit 1 ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan sävyihin. Valmissävyt: T2504 Harmaa, T2509 Punainen, T2514 Ruskea, T2515 Musta. (Poistuva valmissävy: T2511 Tummanpunainen)
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2504; T2509; T2514; T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu