KIRJO AQUA

Farba do blach dachowych

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt wodorozcieńczalny

KIRJO AQUA jest wodorozcieńczalną, akrylową farbą do malowania blach dachowych, zawierającą pigmenty antykorozyjne. Wykończenie: matowe. Stosuje się na nowe, uprzednio niemalowane blachy dachowe pokrywane cynkiem i ocynkowane oraz powierzchnie stalowe. KIRJO AQUA może być nakładana na świeże blachy ocynkowane, zaraz po ukończeniu pokrycia dachowego. Jest również odpowiednia do konserwacji blach dachowych malowanych wcześniej farbami alkidowymi lub akrylowymi. KIRJO AQUA może być również stosowana do konserwacji blach stalowych powlekanych przemysłowo powłokami farb: poliuretanowych, PURAL, PUREX, poliesterowych, akrylowych i PVC-Plastizol. Konserwację i malowanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta stali.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

METALOWE OCYNKOWANE POKRYCIA DACHOWE I INNE NIEMALOWANE POWIERZCHNIE GALWANIZOWANE: Nowe dachy metalowe mogą być malowane tak szybko jak będą wykończone. Jest to zaletą szczególnie w warunkach miejskich, aby powierzchnie nie zdążyły ulec zanieczyszczeniu przed malowaniem. Przed malowaniem powierzchnię ocynkowaną należy oczyścić środkiem czyszczącym do powierzchni ocynkowanych RENSA STEEL, zgodnie z instrukcją stosowania i spłukać obficie świeżą wodą. UWAGA! Środek czyszczący nie może wysychać na powierzchni, która będzie malowana. Przed użyciem środka czyszczącego ewentualną rdzę usunąć szczotką drucianą. KONSERWACJA: Usunąć odstające i słabo przylegające fragmenty starej powłoki a także rdzę poprzez zeskrobanie szczotką lub mechanicznie. Jeżeli cała powłoka jest lub może się stać słabo przylegającą (np. farba się łuszczy w wielu miejscach), należy ją całą usunąć zmywaczem do farb lub metodami mechanicznymi. Farby bitumiczne i smoły całkowicie usunąć przed pomalowaniem KIRJO AQUA. Powierzchnie oczyścić środkiem czyszczącym do powierzchni ocynkowanych RENSA STEEL i spłukać obficie wodą. Do bardzo zabrudzonych podłoży można użyć środka czyszczącego do czyszczenia powierzchni dachowych RENSA ROOF. UWAGA! Środek czyszczący nie może wysychać na powierzchni, która będzie malowana. KONSERWACJA blachy stalowej pokrywanej przemysłowo farbami: poliuretanowymi, PURAL, PUREX, poliesterowymi, akrylowymi PVC-plastizolem: typ starej powłoki i przydatność KIRJO AQUA dla jej konserwacji muszą być zdefiniowane przed malowaniem. Konserwacji elementów pokrytych innymi powłokami przemysłowymi (np. PVDF) dokonuje się zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta stali. Zgodność i przyczepność może być sprawdzona przez malowanie testowe, jeśli jest wymagane. Stan przemysłowej powłoki i jej przyczepność do blachy muszą być sprawdzone i ocenione. Jeśli stara powłoka jest mocno zniszczona, wyblakła/skredowana, popękana lub złuszczona na dużych obszarach, musi być całkowicie usunięta przed malowaniem farbą KIRJO AQUA. Malowanie konserwacyjne nie zatrzyma złuszczania starej, słabo przylegającej powłoki.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńcz farbę: 5-15% objętościowo wodą. Nanieś KIRJO AQUA bezpośrednio na powierzchnie powlekane cynkiem i ocynkowane a także na pomalowane farbami alkidowymi, akrylowmi lub powlekane przemysłowo. Zagruntuj farbą FERREX AQUA Anticorrosive Paint powierzchnie czyszczone uprzednio bardzo zardzewiałe. NOWE NIEMALOWANE POWIERZCHNIE : Farbę nakładać pędzlem, tak zwanym pędzlem dachowym lub natryskiem bezpowietrznym. Farbę nakładać pędzlem dwukrotnie by uzyskać grubość suchej powłoki 2 x 40 μm. Nanoszenie natryskiem bezpowietrznym może być w jednej warstwie o grubości 80 μm suchej powłoki (ok.210 μm grubość mokrej powłoki). Używać dyszy o średnicy 0.015 - 0.019". KONSERWACJA: czyste, wolne od rdzy, cienkie blachy dachowe i zniszczone powierzchnie malować KIRJO AQUA. Bardzo zardzewiałe, oczyszczone powierzchnie zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Następnie cały dach pomalować KIRJO AQUA na wymaganą grubość suchej powłoki 40 µm. Dwukrotne malowanie zalecane jest przy zmianie koloru dachu.

Warunki podczas nakładania

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Zużycie praktyczne 7-8 m²/l , sucha powłoka ok.40 μm naniesiona pędzlem w jednej warstwie.
Czas schnięcia - pyłosuchość 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli.
Kolory Farby bazowe 1 i 3 można barwić aby otrzymać odcienie zgodne z Kartami Kolorów Zewnętrznych i Blach Dachowych. T2504 Szary grafitowy, T2509 Czerwony, T2511 Ciemno-czerwony, T2514 Brązowy, T2515 Czarny. (Standardowy kolor usunięty z asortymentu: T2503 Szary)
Opakowania Baza 1 i 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. T2504, T2509, T2511; T2514; T2515: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.