KIRJO AQUA

Farba do blach dachowych

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt wodorozcieńczalny

KIRJO AQUA jest wodorozcieńczalną, akrylową farbą do malowania blach dachowych, zawierającą pigmenty antykorozyjne. Wykończenie: matowe.

Stosuje się na uprzednio niemalowane, nowe pokrywane cynkiem i ocynkowane blachy dachowe oraz powierzchnie stalowe a także do konserwacji blach dachowych malowanych wcześniej farbami alkidowymi lub akrylowymi. KIRJO AQUA może być również stosowana do konserwacji blach stalowych powlekanych przemysłowo powłokami farb: poliuretanowych, PURAL, PUREX, poliesterowych, akrylowych i PVC-Plastizol. Konserwację i malowanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta stali.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

METALOWE OCYNKOWANE POKRYCIA DACHOWE I INNE NIEMALOWANE Przed malowaniem powierzchnię należy oczyścić środkiem czyszczącym do powierzchni ocynkowanych RENSA STEEL, zgodnie z instrukcją stosowania i spłukać obficie świeżą wodą. UWAGA! Środek czyszczący nie może wysychać na powierzchni, która będzie malowana. Przed użyciem środka czyszczącego ewentualną rdzę usunąć szczotką drucianą. KONSERWACJA: Usunąć zarówno odstające i słabo przylegające fragmenty starej a także rdzę poprzez zeskrobanie szczotką lub mechanicznie. Jeżeli cała powłoka jest lub może się stać słabo przylegającą (np. farba się łuszczy w wielu miejscach), należy ją całą usunąć zmywaczem do farb lub metodami mechanicznymi. Farby bitumiczne i smoły całkowicie usunąć przed pomalowaniem KIRJO AQUA. Powierzchnie oczyścić środkiem czyszczącym do powierzchni ocynkowanych i spłukać obficie wodą. Do bardzo zabrudzonych podłoży można użyć środka czyszczącego do czyszczenia powierzchni dachowych RENSA ROOF. UWAGA! Środek czyszczący nie może wysychać na powierzchni, która będzie malowana. KONSERWACJA blachy stalowej pokrywanej przemysłowo farbami: poliuretanowymi, PURAL, PUREX, poliesterowymi, akrylowymi PVC-plastizolem: typ starej powłoki i przydatność KIRJO AQUA dla jej konserwacji muszą być zdefiniowane przed malowaniem. Konserwacji elementów pokrytych innymi powłokami przemysłowymi (np. PVDF) dokonuje się zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta stali. Zgodność i przyczepność może być sprawdzona przez malowanie testowe, jeśli jest wymagane. Stan przemysłowej powłoki i jej przyczepność do blachy muszą być sprawdzone i ocenione. Jeśli stara powłoka jest mocno zniszczona, wyblakła/skredowana, popękana lub złuszczona na dużych obszarach, musi być całkowicie usunięta przed malowaniem KIRJO AQUA. Malowanie konserwacyjne nie zatrzyma złuszczania starej, słabo przylegającej powłoki.

Nakładanie

Nanieś KIRJO AQUA bezpośrednio na powierzchnie powlekane cynkiem i ocynkowane a także na pomalowane farbami alkidowymi, akrylowmi lub powlekane przemysłowo. Zagruntuj farbą FERREX AQUA Anticorrosive Paint powierzchnie czyszczone uprzednio bardzo zardzewiałe. Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. W razie potrzeby rozcieńcz farbę: 5-15% objętościowo wodą. NOWE NIEMALOWANE POWIERZCHNIE : Farbę nakładać pędzlem, zwanym też pędzlem dachowym lub natryskiem bezpowietrznym. Farbę nakładać pędzlem dwukrotnie by uzyskać grubość suchej powłoki 2 x 40 μm. Nanoszenie natryskiem bezpowietrznym może być w jednej warstwie o grubości 80 μm suchej powłoki (ok.210 μm grubość mokrej powłoki). Używać dyszy o średnicy 0.015 - 0.019". KONSERWACJA: czyste, wolne od rdzy, cienkie blachy dachowe i zniszczone powierzchnie malować KIRJO AQUA. Bardzo zardzewiałe, oczyszczone powierzchnie zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Następnie cały dach pomalować KIRJO AQUA na wymaganą grubość suchej powłoki 40 μm. Dwukrotne malowanie zalecane jest przy zmianie koloru dachu.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas nanoszenia jak i w okresie schnięcia wyrobu. Jeśli temperatura malowanej powierzchni wzrośnie powyżej + 40°C pogorszą się warunki nanoszenia i przyczepność powłoki farby do podłoża. Temperatura malowanej powierzchni nie może być powyżej + 40°C ponieważ woda może parować z produktu zbyt szybko, mogą tworzyć się pory w powłoce , pogarsza się przyczepność powłoki farby do podłoża i mogą pojawić się bąble.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Po skończonej pracy sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania Baza 1 i 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. T2504, T2509, T2511; T2514; T2515: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.