KIRJO AQUA

Plekkkatusevärv

  • Korrosioonikindel
  • Vesialuseline

Vesialuseline akrülaadipõhine korrosioonitõrjepigmentidega plekkkatusevärv. Matt.

Uutele, varem värvimata tsingitud (galvaniseeritud) plekk- ja teraskatustele ning varem alküüd- ja akrülaatvärvidega värvitud plekkkatuste hooldusvärvimiseks. KIRJO AQUA sobib ka tööstuslikult kaetud plekkkatuste hooldusvärvimiseks: polüuretaan-, PURAL-, PUREX-, polüester, akrüül- ja PVC-Plastisol-katetele. Teiste pindade hooldusvärvimine teostatakse vastavalt terasmaterjali tootja juhistele.

Pinna eeltöötlus

GALVANISEERITUDPLEKKKATUSED JA TEISED VÄRVIMATA GALVANISEERITUD PINNAD: pese galvaniseeritud pinnad enne värvimist RENSA STEEL-pesuainega vastavalt juhendile ja loputa hoolikalt. NB! Puhastusaine ei tohi värvitavale pinnale kuivada. Eemalda võimalik rooste harjates. HOOLDUSVÄRVIMINE: eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv ning rooste kaabitsa, terasharja ja/või masinaga. Kui kogu värv on või tundub olevat nõrgalt kinnitunud (nt värv kestendab paljudes kohtades), eemaldatakse värv mehaaniliste meetodite või värvieemaldajaga. Bituumenvärvid ja tõrv eemaldatakse täielikult enne KIRJO AQUAga värvimist. Pind pestakse RENSA STEEL- pesuainega ja loputatakse veega. NB! Pesuaine ei tohi värvitavale pinnale kuivada. HOOLDUSVÄRVIMINE, tööstuslikult kaetud plekk: polüuretaan-, PURAL-, PUREX-, polüester-, akrüül- ja PVC-Plastisol-katted: vana katte tüüp ja KIRJO AQUA sobivus sellele tehakse kindlaks enne värvimist. Tööstuslike pinnakatete (v.a. PVDF) hooldusvärvimine teostatakse vastavalt terase tootja juhistele. Nakkeprobleemid tehakse kindlaks eelneva testvärvimisega. Tööstusliku pinnakatte seisukord ja selle nake aluspinnaga kontrollitakse hoolikalt. Kui pinnakate on tugevasti kahjustunud, kriidistunud, lõhenenud või koorub suurtel aladel, tuleb see enne KIRJO AQUAga värvimist täielikult eemaldada. Nõrgalt kinnitunud värvi koorumist ei saa hooldusvärvimisega peatada.

Pealekandmine

Kanna KIRJO AQUA otse puhtale tsingitud ja galvaniseeritud pinnale, samuti korralikult puhastatud alküüd- või akrülaatvärviga värvitud või tööstuslikult kaetud pinnale. Roostest puhastatud paljad teraspinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjekrundiga. Enne kasutamist korralikult läbi segada. Lahjenda vajadusel veega 5 – 15 mahu%. UUED VÄRVIMATA PINNAD: kanna pinnale katusepintsli või airless-pihustiga. Pintsliga kandes kanna pinnale kaks kihti paksusega 2 x 40 μm (kuivkiht). Pihustiga värvides võib värvi kanda pinnale ühe kihina paksuses 80 μm kuivkihti (märgkiht 240 μm). Soovitatav düüsisuurus: 0.015 – 0.019’’. HOOLDUSVÄRVIMINE: paljad roostest puhastatud teraspinnad, kahjustunud kohad kohtvärvitakse KIRJO AQUAga. Väga roostes, kuid puhastatud teraspinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjekrundiga. Seejärel kaetakse kogu katus KIRJO AQUAga (40 μm kuivkiht). Kahte kihti soovitatakse siis, kui muudetakse katuse tooni.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal (jälgi ka värvimisele järgneva öö temperatuuri) peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10C ning õhu suhteline niiskus alla 80%. Kui värvitava pinna temperatuur on üle +40C, võivad värvimisomadused ja nake halveneda.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid kohe pärast tööd sobiva puhastusvahendi ja sooja veega.
Pakendid Baas 1 ja 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. T2504; T2509; T2511; T2514; T2515: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.