KIRJO AQUA

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 38 % by volume
Glans Matt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml