CE-merkityt tuotteet

Rakennustuotteiden CE-merkintä vaatii tuotteen ja sen toimivuuden testaamisen ja todentamisen. Kaikki Teknoksen CE-merkinnän piiriin kuuluvat tuotteet ovat läpäisseet testauksen ja tulevat siis olemaan CE-hyväksyttyjä tuotteita. Viranomaisten edellyttämät merkinnät pakkauksiin ja tuoteselosteisiin tullaan tekemään 1.7.2013 mennessä.

EU:n rakennustuoteasetuksen (Construction Products Regulation, CPR) soveltaminen alkaa 1.7.2013. Tällöin CE-merkintä tulee pakolliseksi niille markkinoille saatetuille rakennustuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi.

Myös maalituotteet kuuluvat rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan. Useimmille maalityypeille ei kuitenkaan toistaiseksi ole olemassa sellaisia standardeja, jotka edellyttäisivät niiden merkitsemistä CE-merkillä.

Maalituotteet, joita rakennustuoteasetus koskee ja jotka tulee olla CE-merkittyjä 1.7.2013 alkaen, ovat ns. funktionaalisia maalituotteita. Tällaisia tuotteita Teknoksen valikoimassa ovat kiviainespintojen ulkomaalit, betonilattiamaalit ja -pinnoitteet, sekä valmistasoitteet.

CE-merkintä osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset ja, että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut testit ja tarkistukset. Rakennustuotteissa merkintä on yleistymässä. Rakennustuotteiden CE-merkintä on EU-alueen kattava menettely, jolla osoitetaan tuotetyyppiä koskevat vaatimukset ja ominaisuudet vertailukelpoisella tavalla. CE-merkintä varmistaa toimivuuden lisäksi myös tuotteen turvallisuus- ja terveysominaisuudet.

CE-merkityt tuotteet akkosjärjestyksessä

SAKU Sokkelimaali

SILOKSAN ANTI-CARB Suojamaali

SILOKSAN FACADE Silikoniemulsiomaali

SILOKSAN GEL Geeli

SILOKSAN PRIMER Tartuntapohja

SILOKSAN SOCLE Sokkelipinnoite

SILOKSAN CAVE Pölynsidontamaali

SILOKSAN SAND Suojapinnoite

SILORA A Snickerisilote

SILORA D Pikasilote

SILORA FIN Kevyt hienotasoite

SILORA J Saumatasoite

SILORA LF Kevyttasoite

SILORA LG Täyttävä kevyttasoite

SILORA LW Märkätilojen kevyttasoite

TEKNOFLOOR Lattiamaali

TEKNOFLOOR 2K Betonimaali

TEKNOFLOOR AQUA Lattiamaali

TEKNOFLOOR AQUA PRO Lattiamaali

TEKNOSPRO BREPLASTA A Snickerisilote

TEKNOSPRO BREPLASTA J Saumatasoite

TEKNOSPRO BREPLASTA LF Kevyt hienotasoite

TEKNOSPRO BREPLASTA LG Kevyt täyttötasoite

TEKNOSPRO BREPLASTA LW Kevyt märkätilatasoite

TEKNOSPRO BREPLASTA PIKASILOTE

TEKNOSPRO JF Sauma- ja yleistasoite

TEKNOSPRO SF Sauma- ja yleistasoite

TEKNOSPRO SX Yleistasoite

TEKNOSPRO W Märkätilatasoite

TEKNOSPRO MAX Täyttävä yleistasoite